Sularaha- ja taristuosakond

Rait Roosvee

  • vastutab raharingluse tõrgeteta toimimiseks vajalike sularahavarude olemasolu ja säilitamise eest;
  • haldab Eesti Vabariigi ja eurosüsteemi sularahavarusid ning laseb ringlusesse käiberaha;
  • väljastab sularahaklientidele sularaha ja võtab neilt seda vastu;
  • korraldab kulunud ning rikutud müntide ja pangatähtede hävitamist ja aitab tõkestada valeraha levikut;
  • tagab panga vara puutumatuse ja tervikliku säilimise ning töötajate ja külastajate turvalisuse;
  • tagab panga töötajatele kvaliteetse töökeskkonna ning vastutab pangale kuuluva kinnisvara ja taristu heakorra eest.

Sularaha- ja taristuosakonna juhataja on Rait Roosve. Peale tema on osakonnas 46 töötajat.

Sularaha- ja taristuosakonnas on kolm allosakonda.

Sularaha käitluse allosakonna põhiülesanne on varustada sularaharinglust käiberahaga, töödelda ja pakendada sularaha, hävitada käibekõlbmatut sularaha ning säilitada sularahavaru ja pidada selle üle arvestust.  

Turva allosakonna põhiülesanne on tagada panga füüsiline turvalisus ja varade säilimine mehitatud valveteenistuse ja tehniliste valvesüsteemide abil, täita tuleohutuseeskirju ja teostada järelevalvet.

Kinnisvara allosakonna põhiülesanne on hallata heaperemehelikult pangale kuuluvaid hooneid ja kinnistuid, tagada toimiv taristu ja nõuetekohane töökeskkond ning teostada järelevalvet.