Varasemad Eesti Panga nõukogu koosseisud

Eesti Panga nõukogu esimene koosseis nimetati ametisse Eesti ENSV Ülemnõukogu Presiidiumi seadlusega 22. jaanuarist 1990.a. Nõukokku kuulusid Raimund Hagelberg, Siim Kallas, Endel Mändmaa (rahandusministrina), Valentin Porfirjev ja Rein Otsason, kes täitis üheaegselt nii panga presidendi kui nõukogu esimehe kohuseid. Valentin Porfirjevi vahetas alates 26. märtsist 1990.a. Ülemnõukogu Presiidiumi seadluse alusel välja Mart Sõrg.

26. juuni 1990.a. Ülemnõukogu otsusega kehtestati, et Eesti Panga president ei saa olla samaaegselt ka nõukogu esimees. Rein Otsason jätkas Eesti Panga presidendina, kuid nõukokku kuulus edasi vaid liikmena.

*

EV Ülemnõukogu otsusega 15. novembrist 1990.a. nimetati Eesti Panga nõukogu teise koosseisu liikmeteks Raimund Hagelberg, Rudolf Jalakas, Siim Kallas, Rein Miller (rahandusministrina), Rein Otsason, Ivi Proos, Mart Sõrg, Ülo Uluots ja Ants Veetõusme. Alates 13. maist 1991 nimetas EV Ülemnõukogu Ants Veetõusme nõukogu esimeheks (vahepealne aeg töötati ilma esimeheta).

Seoses siirdumisega pensionile lahkus Rein Otsason 5. novembrist 1991.a ka Eesti Panga nõukogust. Ülemnõukogu nimetas Eesti Panga presidendiks Siim Kallase, vabaks jäänud nõukogu liikme kohale aga Uno Mereste.

Vabariigi Valitsuse koosseisu muutumisega 21.okoobril 1992.a. vahetas Rein Milleri nõukogu koosseisus välja uus rahandusminister Madis Üürike. 21.12.92.a. kuulutas Vabariigi President oma otsusega nr.15 välja Eesti Panga nõukogu esimehe ametisse nimetamise seaduse, millega Riigikogu nimetas Eesti Panga nõukogu esimeheks Uno Mereste. Vastavalt Eesti Panga seadusele oli Eesti Panga nõukogu esimehe ametiaeg viis aastat.

*

23.06.93.a. kuulutas Vabariigi President oma otsusega nr.132 välja Riigikogus 16.06.93.a. vastu võetud "Eesti Panga nõukogu liikmete nimetamise seaduse", millega nimetati Eesti Panga nõukogu kolmanda koosseisu liikmeteks Ants Erm, Raimund Hagelberg, Ardo Hansson, Heiki Kranich, Kalev Kukk, Ilmar Pärtelpoeg. Eesti Panga presidendina kuulus nimetatud koosseisu algselt Siim Kallas. Madis Üürike, kes kuulus Eesti Panga nõukogu nimetatud koosseisu rahandusministrina ametikoha järgi, arvati Eesti Panga nõukogu koosseisust välja 07.01.94.a. seoses ametist lahkumisega.

20.04.94.a. kuulutas Vabariigi President oma otsusega nr.311 välja Riigikogus 05.04.94.a. vastu võetud "Eesti Panga seaduse muutmise seaduse", millega rahandusminister ei kuulu enam Eesti Panga nõukogu koosseisu, vaid võtab nõukogu istungitest osa sõnaõigusega. Heiki Kranich, kes 11.01.94.a. kuni 21.06.94.a. töötas Vabariigi Valitsuses rahandusministrina, arvati selleks ajaks vastavalt Eesti Panga nõukogu koosseisust välja.

Mart Sõrg nimetati Eesti Panga nõukogu liikmeks alates 16.07.94.a.

Vabariigi Presidendi 19.04.95.a. otsusega nr.536 vabastati Siim Kallas arvates 21.03.95.a. Eesti Panga presidendi ametist ja arvati seega ka välja Eesti Panga nõukogu koosseisust. Vabariigi Presidendi 27.04.95.a. otsusega nr.537 nimetati Eesti Panga presidendiks Vahur Kraft, kes ühtlasi ametikoha järgi kuulus samast ajast ka Eesti Panga nõukogu koosseisu.

Kalev Kukk arvati Vabariigi Valitsuse liikmena töötamise ajaks Eesti Panga nõukogu koosseisust välja 03.11.95.a. kuni 01.12.96.a. Heino Siigur nimetati Eesti Panga nõukogu asendusliikmeks 17.01.96.a. ja lahkus nõukogu koosseisust Kalev Kuke naasmisel 01.12.96.a.

Vastavalt Eesti Panga seadusele nimetab Riigikogu Eesti Panga nõukogu koosseisu viieks aastaks. Eesti Panga nõukogu koosseisu hiljem nimetatud liikmete volitused lõpevad samaaegselt Eesti Panga nõukogu antud koosseisu volitustega.

Uno Mereste ametiaja lõppemise järel Eesti Panga nõukogu esimehe ametikohal 21.12.97 jätkasid nõukogu koosseisus Ants Erm, Ardo Hansson, Raimund Hagelberg, Vahur Kraft, Heiki Kranich, Kalev Kukk, Ilmar Pärtelpoeg ja Mart Sõrg. Nõukogu selle koosseisu volituste lõppemise ajaks (16.06.98) ei olnud Riigikogu nõukogu uut koosseisu nimetanud. Eesti Panga seaduse muutmise seadusega pikendati 1993.a. ametisse nimetatud Eesti Panga nõukogu volitusi kuni uue koosseisu nimetamiseni, kuid mitte kauemaks kui neljaks kuuks.

*

18.06.98 nimetas Riigikogu Eesti Panga nõukogu esimehe ametisse Mart Sõrgi ja 13.oktoobril 1998.a. Eesti Panga nõukogu neljanda koosseisu liikmeteks Ants Järvesaare, Kalev Kuke, Mati Meose, Hindrek Meri, Mihkel Pärnoja, Jüri Sepa ja Erik Tergi (otsus jõustus 16.oktoobrist 1998.a.).

Vabariigi President nimetas 24. märtsi 1999.a. otsusega nr 573 Mihkel Pärnoja majandusministrina Vabariigi Valitsuse liikmeks, millega peatati tema kuulumine Eesti Panga nõukogu koosseisu. 8.juunil 1999.a. otsustas Riigikogu nimetada Eesti Panga nõukogu asendusliikmeks Kalle Jürgensoni. 5. oktoobril 2001.a. vabastas Vabariigi President oma otsusega Mihkel Pärnoja majandusministri ametist. Sellega taastusid M. Pärnoja volitused Eesti Panga nõukogu liikmena.

13. juunil 2003.a. nimetas Riigikogu Mart Sõrgi teiseks ametiajaks nõukogu esimeheks.

*

Eesti Panga nõukogu viies koosseis nimetati ametisse Riigikogu otsusega 17. veebruarist 2004.a. Selle koosseisu liikmeteks said Raul Eamets, Andres Lipstok, Enn Listra, Mart Opmann, Tõnis Palts, Jüri Sepp ja Liina Tõnisson.

Andres Lipstoki nimetamisega Eesti Panga presidendiks alates 7. juunist 2005.a. ja Vahur Krafti lahkumisega jäi täitmata üks nõukogu liikme koht. 24. jaanuaril 2006 nimetas Riigikogu Eesti Panga nõukogu asendusliikmeks Harri Õunapuu.

Eesti Panga seaduse muudatus 8. juulist 2006.a. sätestab, et Eesti Panga nõukogu koosneb esimehest ja seitsmest liikmest ning Eesti Panga president ei kuulu nõukogu koosseisu. Seega Andres Lipstok Eesti Panga presidendina enam nõukogu koosseisu ei kuulu.

*

Alates 13. juunist 2008. a. nimetas Riigikogu nõukogu esimeheks Jaan Männiku.
Alates 18. veebruarist 2009.a. on vastavalt Riigikogu otsusele ametis Eesti Panga nõukogu kuues koosseis, kuhu lisaks esimehele kuuluvad liikmetena Kalev Kallo, Irene Kull, Jürgen Ligi, Enn Listra, Tõnis Palts, Liina Tõnisson ja Urmas Varblane.

Seoses Jürgen Ligi nimetamisega rahandusministriks 4. juunil 2009.a peatusid tema volitused Eesti Panga nõukogu liikmena. Eesti Panga nõukogu esimehe ettepanekul nimetas Riigikogu alates 26. jaanuarist 2010 Eesti Panga nõukogu asendusliikmeks Valdo Randpere.