Tehniline abi

IMFi poolt pakutava tehnilise abi eesmärgiks on tavaliselt tugevdada oskusteavet majanduspoliitika planeerimise ja rakendamise osas rahandusministeeriumites, keskpankades, statistikaametites jt riiklikes institutsioonides. IMF pakub statistilist abi peamiselt järgmistes valdkondades:

  • eelarvepoliitika kujundamine (sh maksu- ja tolliküsimused, eelarve koostamine, kulude juhtimine, sotsiaalse turvavõrgu kujundamine, võlajuhtimine);
  • raha- ja finantssektori poliitika kujundamine (sh pangandusregulatsioonid, järelvalve, panganduse restruktureerimine, raha- ja vahetuskursipoliitika, makse- ja arveldussüsteemid, samuti keskpanga kui institutsiooni ülesehitamine);
  • makromajandus- ja finantsstatistika;
  • koolitus. 

Vaata lisaks