TARGET2-Securities

TARGET2-Securities (T2S) on eurosüsteemi väärtpaberiarvelduste ühisplatvorm. T2S on mõeldud depositooriumitele, et nad saaks osutada klientidele makse vastu väärtpaberiülekandeid (delivery versus payment, DVP) keskpangarahas ehk keskpangas avatud kontodel. T2S pakub arvelduste teenust, depositooriumid haldavad kliendisuhteid ja pakuvad muid teenuseid (nt väärtpaberite registreerimine ja hoidmine ning emissioonide korraldamine). T2Sis on nii väärtpaberikontod kui ka rahakontod ühel tehnilisel platvormil.

T2S ühtlustab väärtpaberitega kauplemise võimalusi euroalal ning võimaldab investoritele lihtsaid, odavaid ja turvalisi piiriüleseid väärtpaberiarveldusi. T2Siga liitunud depositooriumid peavad enda juures registreeritud väärtpaberid tegema kättesaadavaks kõigile teistele T2S platvormiga ühinenud depositooriumitele. Investorid pääsevad seega ligi senisest suuremale hulgale väärtpaberitele.

T2Si omanikud on euroala keskpangad, sealhulgas Eesti Pank. Platvormi arendasid välja ja seda hoiavad käigus Saksamaa, Hispaania, Prantsusmaa ja Itaalia keskpank. Lisaks eurole saab T2Si arveldusvääringute hulka lisada ka teisi valuutasid. 2018. aastal liitus T2Siga Taani kroon.

T2S alustas tööd 2015. aasta juunis. Kolme Balti depositooriumi ühinemisel tekkinud Nasdaq CSD liitus T2Sga 2017. aasta septembris. 

Loe T2Si kohta lähemalt Euroopa Keskpanga kodulehelt (inglise keeles).

Eesti Panga roll T2Sis

Eesti Panga juhtimisel loodi 2009. aastal T2S Eesti kasutajagrupp, et edendada koostööd väärtpaberiarveldusteenuste pakkujate ja kasutajate vahel ning toetada T2Si arendamist ja kasutuselevõttu Eestis. Kasutajagruppi kuuluvad Eesti Panga, Eesti Väärtpaberikeskuse, rahandusministeeriumi, finantsinspektsiooni ja kommertspankade esindajad.

T2Sis toimub väärtpaberitehingute rahapoole arveldus keskpangarahas ehk keskpangas avatud kontodel. Eesti Panga üks olulisemaid ülesandeid on tagada T2S rahapoole arvelduste osutamine ja igakülgne tehniline tugi (limiitide seadmine jms) T2Siga liitunud turuosalistele. Selleks peab Eesti Pank avama rahakontod nii kontohalduritele kui ka endale. Rahakontod on seotud süsteemis TARGET2-Eesti olevate kontodega.

Automaatne tagatisteenus T2Sis

T2S pakub kontohalduritele võimalust kasutada automaatse tagatise teenust. Kui kontohalduril ei ole T2Si rahakontol väärtpaberitehingu arveldamiseks piisavalt raha, algatab T2S automaatselt päevasisese laenu andmise keskpanga rahas. Tagatiseks saab kasutada nii konkreetse tehinguga ostetavaid kui ka ostja omanduses olevaid väärtpabereid. Päevasisese laenu saab päeva igal hetkel kas osaliselt või täielikult tagastada. Kui kontohaldur ei ole laenu T2Sile päeva lõpuks tagastanud, hakatakse laenu automaatselt tagastama. Kui kontohalduri rahakontol ei ole piisavalt vahendeid, siis muutub laen automaatselt päevasiseseks laenuks TARGET2 kontol. Kui kontohaldur ei tagasta seda päevasisest laenu keskpangale päeva lõpus, siis muutub laen üleöölaenuks. Eesti Pangal on siin laenuandja roll. Lisaks peab Eesti Pank seadma igale automaatse tagatisteenuse soovijale limiidid, kui palju on võimalik keskpangalt laenu saada. Eurosüsteem on keskselt määratlenud, milliseid väärtpabereid sobib automaatse tagatisena kasutada. Kuna Eestis puuduvad kohalikud kõlblikud väärtpaberid, tuleb siinsetel võimalusest huvitatud kontohalduritel kasutada piiriülest tagatist.