TARGET2-Securities

TARGET2-Securities (T2S) on eurosüsteemi väärtpaberiarvelduste platvorm. T2S on mõeldud depositooriumitele, et nad saaks osutada klientidele makse vastu väärtpaberiülekandeid (delivery versus payment, DVP) keskpangas avatud kontodel. T2S pakub arvelduste teenust, depositooriumid haldavad kliendisuhteid ja pakuvad muid teenuseid, nt väärtpaberite registreerimine ja hoidmine ning emissioonide korraldamine. T2Sis on nii väärtpaberikontod kui ka rahakontod ühel tehnilisel platvormil, mis võimaldab raha ja väärtpaberite üheaegset arveldamist.

T2S ühtlustab väärtpaberitega kauplemise võimalusi euroalal ning võimaldab investoritele lihtsaid, odavaid ja turvalisi piiriüleseid väärtpaberiarveldusi. T2Siga liitunud depositooriumid peavad enda juures registreeritud väärtpaberid tegema kättesaadavaks kõigile teistele T2Si platvormiga ühinenud depositooriumitele. Investorid pääsevad seega ligi senisest suuremale hulgale väärtpaberitele.

Lisaks eurole saab T2Si arveldusvääringute hulka lisada ka teisi valuutasid. 2018. aastal liitus T2Siga Taani kroon.

T2S alustas tööd 2015. aasta juunis. Kolme Balti depositooriumi ühinemisel tekkinud Nasdaq CSD liitus T2Siga 2017. aasta septembris.

Loe T2Si kohta lähemalt Euroopa Keskpanga kodulehelt (inglise keeles).

T2Sis toimub väärtpaberitehingute rahapoole arveldus keskpangas avatud kontodel. Eesti Panga ülesandeks on tagada T2Si rahapoole arvelduste osutamine ja vajalik tehniline tugi, näiteks limiitide seadmine jms, T2Siga liitunud turuosalistele. Selleks on Eesti Pank avanud rahakontod nii kontohalduritele kui ka endale.

T2Sis on mõeldud ka likviidsusjuhtimise peale, võimaldades seadistada püsikorraldusi rahakannete tegemiseks TARGETi teenuste kontode vahel ning kasutada päevasisest laenu ehk automaatset tagatisteenust väärtpaberitehingute finantseerimiseks olemasolevate või soetatavate eurosüsteemikõlbulike väärtpaberite arvel.