TIPS

TIPS on eurosüsteemi TARGETi teenus välkmaksete arveldamiseks keskpangas avatud kontodel. TIPSi ülesanne on võimaldada maksejuhiseid välkmaksesüsteemide vahel saata ja vastu võtta, et SEPA välkmaksed oleksid kättesaadavad kogu euroalal. TIPS ühendab netoarveldussüsteemide ja brutoarveldussüsteemide parimad omadused, kuna see suudab arveldada suurt hulka jaemakseid ühekaupa kõigest sekunditega. Teenust hakati pakkuma 2018. aasta novembris, kui sellega ühinesid kolme riigi teenusepakkujad. Eestis tegutsevad pangad saavad TIPSi kasutada Eesti Panga hallatava osasüsteemi TARGET2-Eesti kaudu, kuid seni ei ole selle teenusega liitunud ükski Eesti pank.

Vähemalt kuni 2020. aasta novembrini on TIPSis ühe tehingu hind fikseeritud: 0,2 eurosenti. Kuna TIPS on TARGETi teenus, ei ole sellel liikmetasusid ja TIPSis avatud kontodel ei ole hooldustasu.

Loe TIPSi kohta lähemalt Euroopa Keskpanga kodulehelt (inglise keeles).

TIPS on väga sarnane teiste välkmaksesüsteemidega. Välkmaksesüsteemides arveldatakse makseid viivitamata ööpäev läbi ja terve aasta vältel. Kõik välkmaksesüsteemid põhinevad SEPA kiirkreeditkorralduste skeemil (SCT Inst) ning toetuvad eelfinantseerimisele, st makse arveldatakse ainult juhul, kui selle tegemiseks on vastaval kontol piisavalt raha. Kui raha pole, lükatakse makse kohe tagasi.

Erinevalt teistest välkmaksesüsteemidest arveldatakse TIPSi puhul makseid keskpangas avatud kontodel. Osalejale avatud TIPSi eriotstarbelise rahakonto saldo võetakse TARGET2 päeva lõppedes arvesse ka panga kohustusliku reservi täitmisel ja laenamise püsivõimaluse kasutamisel. Teistes välkmaksesüsteemides osalejate kontod on avatud kliiringmaja või kohaliku keskpanga juures, mille kaudu välkmaksete arveldamist rahastatakse. Eelnimetatud kontode saldosid ei arvata kohustusliku reservi ega laenamise püsivõimaluse arvestusse.

Makseteenusepakkujad saavad TIPSis osaleda mitmel viisil. TIPSi osalejaks (TIPS participant) on makseteenusepakkuja, kelle nimel on keskpangas avatud üks või mitu TIPSi eriotstarbelist rahakontot, millel arveldatakse süsteemi saadetud maksejuhiseid. Kuna TIPSi eriotstarbelised rahakontod on juriidiliselt TARGET2 kontod, peab TIPSi osaleja staatust taotlev makseteenusepakkuja vastama TARGET2 juurdepääsule seatud tingimustele.

TIPSi osaleja võib sõlmida lepinguid ja pakkuda välkmaksete arveldusteenust ka kolmandatele makseteenusepakkujatele, kes ise ei soovi või ei saa TIPSi eriotstarbelist rahakontot avada. Selliseid osapooli TIPSis kutsutakse juurdepääsetavateks osalejateks (reachable party).

Iga TIPSi osaleja ja juurdepääsetav osapool võib olla ise TIPSiga ühendatud sõnumite edastamiseks/vastuvõtmiseks, täites korraldusi andva osaleja (instructing party) rolli, kuid mitte tingimata. TIPSi osalejal ja juurdepääsetaval osalejal on võimalus kasutada maksesõnumite edastamiseks/vastuvõtmiseks kolmanda osaleja pakutavat teenust. Selliseks kolmandaks osalejaks võib olla ka teise välkmaksesüsteemi operaator (nt RT1). Korraldusi andev osaleja ei ole TIPSi osaleja, kuid tal võib olla leping korralduste andmiseks mitme TIPSi osalejaga.

Likviidsuse juhtimine on nende pankade ülesanne, kel on konto maksesüsteemis TARGET2. TIPSi teenuse pakkumisel mängib olulist rolli see, kas TIPSi teenuse pakkuja on TARGET2 konto omanik või mitte, sest ainult TARGET2 konto omanikud saavad kanda likviidsust TIPSi eriotstarbelistele rahakontodele. Kui TIPSi osalejaks soovib saada makseteenusepakkuja, kellel endal pole TARGET2 kontot, peab ta sõlmima lepingu ühe TARGET2 osalejaga, et juhtida likviidsust TIPSi eriotstarbelisel rahakontol.

Likviidsuskandeid TARGET2 ja TIPSi vahel saab teha siis, kui TARGET2 on avatud, seega jätavad TIPSi osalejad puhkepäevadel toimuvateks arveldusteks TIPSi eriotstarbelisele kontole suurema likviidsuspuhvri. Likviidsuskandeid TARGET2st TIPSi saab algatada ainult TARGET2s. Likviidsuskandeid TIPSist TARGET2 suunal saab algatada nii TIPSist kui ka TARGET2st.

Ühendust TIPSiga pakuvad SWIFT ja SIA. Võrguteenust võivad pakkuda ettevõtted, kelle TIPSi osalejad on esitanud ja kelle vastavust eurosüsteemi kehtestatud nõuetele on kontrollitud. TIPSi käivitamisest alates saavad osalejad valida kahe teenusepakkuja – SWIFT ja SIA – vahel.