TIPS

TIPS on eurosüsteemi TARGETi teenus välkmaksete arveldamiseks keskpangas avatud kontodel. TIPS võimaldab saata ja vastu võtta makseid erinevate välkmaksesüsteemide vahel. See aitab tagada SEPA välkmakse kättesaadavust kogu euroalal. TIPS ühendab netoarveldussüsteemide ja brutoarveldussüsteemide parimad omadused, kuna see suudab arveldada suurt hulka jaemakseid ühekaupa kõigest sekunditega. Teenust hakati pakkuma 2018. aasta novembris, kui sellega ühinesid esmalt kolme riigi teenusepakkujad.

Euroopa Keskpanga nõukogu otsustas, et välkmaksete teenuse arendamiseks ja laiendamiseks kõikjal Euroopas pidid kõik SEPA välkmaksete skeemiga liitunud makseteenusepakkujad olema 2021. aasta novembriks kättesaadavad TIPSi kaudu. Eestis välkmakseteenust pakkuvad pangad ühinesid TIPSiga 2021. aastal. TIPSis avatud kontole saavad pangad korraldusi anda erasektori välkmaksesüsteemidest ning teha likviidsuskandeid TIPSi konto ja välkmaksesüsteemi vahel ööpäevaringselt.

Loe TIPSi kohta lähemalt Euroopa Keskpanga kodulehelt (inglise keeles).

TIPS on väga sarnane teiste välkmaksesüsteemidega. Välkmaksesüsteemides arveldatakse makseid viivitamata ööpäev läbi ja aastaringselt. Euroopa välkmaksesüsteemid põhinevad SEPA kiirkreeditkorralduste skeemil (SCT Inst) ning toetuvad eelfinantseerimisele, st makse arveldatakse ainult juhul, kui selle tegemiseks on vastaval kontol piisavalt raha. Kui raha pole, lükatakse makse kohe tagasi.

Erinevalt teistest välkmaksesüsteemidest arveldatakse TIPSi makseid keskpangas avatud kontodel. Osalejale avatud TIPSi eriotstarbelise rahakonto saldo võetakse TARGETi päeva lõppedes arvesse ka panga kohustusliku reservi täitmisel ja laenamise püsivõimaluse kasutamisel. Teistes välkmaksesüsteemides osalejate kontod on avatud kliiringmaja või kohaliku keskpanga juures, mille kaudu välkmaksete arveldamist rahastatakse. Eelnimetatud kontode saldosid ei arvata kohustusliku reservi ega laenamise püsivõimaluse arvestusse.

TIPSis osaleja (TIPS participant) on makseteenusepakkuja, kelle nimel on keskpangas avatud üks või mitu TIPSi eriotstarbelist rahakontot, millel arveldatakse süsteemi saadetud maksejuhiseid. Kuna TIPSi eriotstarbelised rahakontod on juriidiliselt TARGETi kontod, peab TIPSis osaleja staatust taotlev makseteenusepakkuja vastama TARGETi juurdepääsule seatud tingimustele.

TIPSis osaleja võib pakkuda välkmaksete arveldusteenust ka teistele makseteenuse pakkujatele, kes ise ei soovi või ei saa TIPSi eriotstarbelist rahakontot avada. Selliseid osalejaid TIPSis kutsutakse juurdepääsetavateks osalejateks (reachable party).

Iga TIPSis osaleja ja juurdepääsetav osaleja võib olla ise TIPSiga ühendatud sõnumite edastamiseks ja vastuvõtmiseks, täites korraldusi andva osaleja (instructing party) rolli, kuid mitte tingimata. Lisaks otseühendusele on võimalus kasutada maksesõnumite edastamiseks ja vastuvõtmiseks kolmanda osapoole pakutavat teenust. Selliseks kolmandaks osapooleks võib olla ka teise välkmaksesüsteemi operaator, nt RT1. Korraldusi andev osapool ei ole TIPSis osaleja, kuid tal võib olla leping korralduste andmiseks teiste TIPSis osalejatega.

Likviidsuse juhtimine on nende pankade ülesanne, kel on konto(d) TARGETis. TIPSi teenuse pakkumisel mängib olulist rolli see, kas TIPSi teenuse pakkuja on TARGETi konto omanik või mitte, sest ainult TARGETi konto omanikud saavad kanda likviidsust TIPSi eriotstarbelistele rahakontodele. Kui TIPSis osalejaks soovib saada makseteenuse pakkuja, kellel endal pole TARGETi kontot, peab ta sõlmima lepingu ühe TARGETis osalejaga, et juhtida likviidsust TIPSi eriotstarbelisel rahakontol.

Likviidsuskandeid TARGETi ja TIPSi vahel saab teha siis, kui TARGET on avatud, seega jätavad TIPSis osalejad puhkepäevadel toimuvateks arveldusteks TIPSi eriotstarbelisele kontole suurema likviidsuspuhvri. Likviidsuskandeid TARGETist TIPSi saab algatada ainult TARGETis. Likviidsuskandeid TIPSist TARGETi suunal saab algatada nii TIPSist kui ka TARGETist.