Pressiteated

17.04.2024
TÖÖTURU ÜLEVAADE. Varasemate kriisidega võrreldes on säilinud rohkemad töökohad
2023. aasta teises pooles ja 2024. aasta alguses süvenes mõju, mida pikalt kestnud majanduslangus on...
01.03.2024
Majanduskasvu on praegu keeruline mõõta
Statistikaameti hinnangul vähenes Eesti majanduse maht (SKP) 2023. aasta kokkuvõttes 3%....
30.11.2023
Majanduslangus peegeldab kehvemat konkurentsivõimet
Eesti majanduse maht (SKP) langes kolmandas kvartalis aasta võrdluses 3,9% ja teise kvartaliga...
31.08.2023
Majanduse kiiret taastumist lähiajal ei paista
Eesti sisemajanduse kogutoodang vähenes teises kvartalis aasta arvestuses 2,9% ja esimese kvartaliga...
31.05.2023
Esimese kvartali majanduslangus oli ootamatult väike
Esimeses kvartalis kahanes statistikaameti andmetel Eesti majanduse maht (SKP) võrreldes...
01.03.2023
Ekspordi kahanemine pidurdab majanduskasvu
Statistikaameti andmetel kahanes mullu SKP 1,3%. Neljandas kvartalis langes majandus aastatagusega...
30.11.2022
Kiire hinnatõus on muutnud majanduse haavatavamaks
Eesti majanduse kogutoodang (SKP) vähenes statistikaameti andmetel kolmandas kvartalis aastatagusega...
31.08.2022
Kallim energia toob teisel poolaastal tõenäoliselt majanduslanguse
Eesti sisemajanduse kogutoodang kasvas statistikaameti andmetel teises kvartalis aastavõrdluses 0,6%...
31.05.2022
Majanduse seis oli esimeses kvartalis endiselt tugev
Eesti majandus kasvas esimeses kvartalis aastatagusega võrreldes 4,3% ja võrreldes neljanda...
01.03.2022
Lähiajal majanduskasv aeglustub
2021. aasta majanduskasv ületas ootuseid, kuid edaspidi kasv aeglustub. Eesti majandus kasvas mullu...
30.11.2021
Hinnatõus ja tarneraskused pärsivad majanduse edasisi kasvuvõimalusi
Majanduskasv oli kolmandas kvartalis endiselt väga kiire (aastavõrdluses 8,6%) ja tegevusalati...
31.08.2021
Majanduse edasine kasv sõltub tarneahelate töökindlusest
Eesti majanduse kiire aastakasvu (12,9%) taga on madal võrdlusbaas, kuna mullu kevadel tabasid...
07.07.2021
Naabritest kiirema hinnatõusu taga on suuresti energiatoodete inflatsioon
Eestis kasvasid juunis hinnad aastaga 3,8%, Euroopa Liidu ühtlustatud kaaludega metoodika järgi oli...
31.05.2021
SKP kasv ületas ootusi
Selle aasta esimese kvartali kiire majanduskasv tulenes eelkõige majandusolukorra paranemisest aasta...
13.04.2021
Viiruse uus laine pidurdab tööturu taastumist
Orsolya Soosaar, Katri Urke, Lauri Matsulevitš, Kaspar Oja Eesti Panga ökonomistid Eesti Panga...
01.03.2021
Eesti neljanda kvartali majanduskasvu soosis piirangute vähesus
Eesti SKP langes mullu neljandas kvartalis aastatagusega võrreldes 1,2%. Kasvu pidurdasid...
30.11.2020
Inimeste tarbimisharjumused on muutunud ettevaatlikumaks
Kaspar Oja Eesti Panga ökonomist Eesti SKP kahanes...
31.08.2020
Oodatust parem majanduse seis võimaldab valitsusel vähem sekkuda
Kaspar Oja Eesti Panga ökonomist Eesti sisemajanduse...
29.05.2020
Majanduse edasine areng sõltub peamiselt välisturgudest
Kaspar Oja Eesti Panga ökonomist Eesti SKP langes...
28.02.2020
Neljanda kvartali majanduskasv toetus suuresti IT-sektorile
29.11.2019
Eesti majanduskasvu vedasid eksportivad harud
Kaspar Oja Eesti Panga ökonomist Eesti majandus...
30.08.2019
Majanduskasvu edendasid erandlikud tegurid
Kaspar Oja Eesti Panga ökonomist Teises kvartalis oli...
05.07.2019
Alkoholiaktsiisi langetamise mõju oleneb kaupmeestest
Kaspar Oja Eesti Panga ökonomist Juunis olid...
31.05.2019
Majanduspoliitika ei tohiks ebakindlust kasvatada
Kaspar Oja Eesti Panga ökonomist Eesti SKP kasvas...
28.02.2019
Majanduskasv sel aastal tõenäoliselt aeglustub
Kaspar Oja Eesti Panga ökonomist Eesti majandus...
30.11.2018
Eesti majanduskasvu kiirenemine on suures pildis pigem erandlik
Kaspar Oja Eesti Panga ökonomist Statistikaameti...
31.08.2018
Majanduse stimuleerimine eelarve kaudu oli viga
Kaspar Oja Eesti Panga ökonomist Eesti...
31.05.2018
Eesti majanduses on märgata konkurentsivõime probleeme
Kaspar Oja Eesti Panga...
28.02.2018
Majanduse olukord on erakordselt hea
Kaspar Oja Eesti Panga ökonomist Majanduse head...
30.11.2017
Majanduskasv on endiselt väga kiire
Kaspar Oja Eesti Panga ökonomist Majanduskasvu...
10.10.2017
Eesti Pank kutsub kuulama loengut hariduse mõjust majandusele
Neljapäeval, 12. oktoobril kell 17 toimub Eesti Panga muuseumis (Estonia pst 11) avalik loeng, kus...
31.08.2017
SKP kasv tugines teises kvartalis suuresti sisenõudlusele
Kaspar Oja Eesti Panga ökonomist SKP tase ületab...
31.05.2017
Majanduse maht ületas potentsiaali
Kaspar Oja Eesti Panga ökonomist Majanduskasv...
28.02.2017
Muidu tugeva majanduskasvu juures on probleemiks investeeringute vähesus
Kaspar Oja Eesti Panga ökonomist 2016. aasta...
11.08.2016
Põlevkivisektor pidurdas tööstuse kasvu
Kaspar Oja Eesti Panga ökonomist Eri näitajate...
12.05.2016
Esialgsete andmete põhjal oli majandus esimeses kvartalis tasakaalukam kui varem
Kaspar Oja Eesti Panga...
11.02.2016
Neljanda kvartali majanduskasvu allikad olid samad nagu varasemates kvartalites
11.11.2015
Väiksest SKP kasvust hoolimata on majapidamiste ja ettevõtete optimism paranenud
Kaspar Oja Eesti Panga ökonomist Statistikaameti...
11.08.2015
Ekspordi langus Venemaale vähendas majanduskasvu
Kaspar Oja Eesti Panga ökonomist Eesti majandus...
12.05.2015
Euroopa majanduse tugevnemine tasakaalustas rubla kursi languse mõju
Kaspar Oja Eesti Panga ökonomist Statistikaameti...
11.02.2015
Nõrgast väliskeskkonnast hoolimata majandus IV kvartalis kasvas
Kaspar Oja Eesti Panga ökonomist Majandus kasvas...