Pressiteated

11.06.2024
Ekspordis on näha pööret paremusele
Eelmise aasta lõpus hakkas välisnõudlus pisut elavnema ning tänavu esimeses kvartalis see jätkus....
12.03.2024
Teenuste eksport toetab Eesti majandust
Rahvusvahelisi kaubaturge iseloomustasid 2023. aastal nõrk nõudlus ja geopoliitilised pinged. Praegu...
12.12.2023
Välisturgude kehv nõudlus pärsib eksporti
Pessimistliku meeleolu jätkumine välisturgudel on toonud kaasa nõudluse vähenemise meile tähtsatel...
12.09.2023
Ekspordiraskused pole leevenenud
Pessimistlik meeleolu välisturgudel püsis teises kvartaliski ja nõudluse madalseis tõi kaasa...
12.06.2023
Raskused kaubaekspordiga jätkuvad, teenuste olukord on parem
Tänavu esimeses kvartalis jätkusid möödunud aasta teisel poolel alanud raskused kaubaekspordiga,...
22.03.2023
Kasvujoonel püsimine sõltub Eesti ettevõtete konkurentsivõimest
Eesti Panga värskest Konkurentsivõime Ülevaatest järeldub, et Eesti majanduse kasvujoonel püsimise...
08.09.2022
Välisnõudluse väljavaade on muutunud pessimistlikumaks
Euroala majandus püsis II kvartalis suhteliselt heal järjel, kuid välisnõudluse edasine väljavaade...
09.06.2022
Eesti väliskaubandus püsis esimeses kvartalis tugev
23.03.2022
Eesti ekspordi turuosa kasv 2021. aastal viitas paranenud konkurentsivõimele
Eesti Panga värskest Konkurentsivõime Ülevaatest selgub, et Eesti ekspordi turuosa on kahel viimasel...
10.03.2022
Aasta lõpus oli Eesti ekspordi kasv tugev, kuid edaspidi see aeglustub
Möödunud aasta lõpus soosis Eesti väliskaubandust maailmamajanduse hea seis ja meie...
08.12.2021
Teenuste ekspordi väärtus ületas kolmandas kvartalis kriisieelse taseme
Eesti väliskaubandus kasvas kolmandas kvartalis jõudsalt peamiselt kaubanduspartnerite nõudluse...
08.09.2021
Majandusaktiivsuse suurenemine annab hoogu väliskaubandusele
Eesti välismajanduse kogukäive on võrreldes aastatagusega kasvanud enam kui poole võrra. Teises...
09.06.2021
Lisaks tugevale kaubaekspordile kasvas üle pika aja ka teenuste eksport
Eesti väliskaubanduskäive kasvas teist kvartalit järjest. Seda toetas majandusaktiivsuse kasv...
24.03.2021
Konkurentsivõime tähendab aina rohkem inimeste heaolu paranemist
Eesti Panga värskest Konkurentsivõime Ülevaatest selgub, et vananeva rahvastikuga Eestis on tuleviku...
10.03.2021
2020. aasta lõpus Eesti väliskaubanduskäive kasvas
Möödunud aasta lõpus paranes mõnevõrra üldine majandusaktiivsus rahvusvahelistel kaubaturgudel, ent...
08.12.2020
Kolmandas kvartalis oli rahvusvahelises kaubanduses näha paranemise märke
Mari Rell Eesti Panga ökonomist Suve alul jõudsamalt...
08.09.2020
Pandeemia mõju väliskaubandusele kulmineerus teises kvartalis
Mari Rell Eesti Panga ökonomist Väliskaubanduse maht...
09.06.2020
Esimeses kvartalis kahanes eksport laiaulatuslikult
Mari Rell Eesti Panga ökonomist Koroonaviiruse levik...
10.03.2020
Eelmise aasta lõpus kahanes Eesti kaubavahetus üle pika aja
Mari Rell Eesti Panga ökonomist Eesti maksebilansi...