Sisuleht

27.04.2021
Hinnastabiilsuse eeldus on stabiilne majandus
Finantsstabiilsus tähendab seda, et kõik pangad, hoiu-laenuühistud, investeerimisfirmad,...
30.03.2021
Vastutsükliline kapitalipuhver
Vastutsüklilise kapitalipuhvri eesmärk on kaitsta pangandussüsteemi kahju eest, mis võib tekkida...
28.12.2020
Makrofinantsjärelevalve instrumendid
Eesti Panga kasutada olevad makrofinantsjärelevalve vahendid jagunevad kolmeks. Nn...
02.12.2020
Kriisihaldus
Riigi finantsstabiilsuse eest vastutavate institutsioonide eesmärk on hoida ära finantskriise. Samas...
20.11.2020
Süsteemselt olulise krediidiasutuse puhver
Süsteemselt olulise krediidiasutuse puhvri eesmärk on suurendada süsteemselt oluliste turuosaliste...
28.04.2020
Süsteemse riski puhver
Süsteemse riski puhvri eesmärk on ennetada ja maandada süsteemseid riske, mis võivad avaldada tõsist...
30.04.2020
Eesti Panga roll finantsstabiilsuse tagamisel
Finantsstabiilsus tähendab finantsvahenduse sujuvat toimimist nii tavaolukorras kui ka ootamatute...
16.12.2019
Küsimused ja vastused euroala keskpankade varaostukavade kohta
Mis on laiendatud varaostukava eesmärk? Laiendatud varaostukava (expanded asset purchase...
10.09.2019
Hüpoteeklaenude riskikaalu alampiir
Sisereitingute meetodit (Internal Ratings Based (IRB) approach) kasutavad pangad kohustuvad...
21.08.2019
Eesti Panga ülesanded
Osalemine eurosüsteemi otsuste tegemises ja nende elluviimised Mõõdukas hinnakasv on parim,...
18.06.2019
Ülevaade finantssektori struktuurist
Ülevaade finantssektori struktuurist kirjeldab Eesti finantssektori ülesehitust ja selle...
28.03.2017
Koostöö
Riigisisene koostöö Eesti finantssüsteemi usaldusväärsuse ja stabiilsuse ning finantssektori...
03.12.2018
Makrofinantsjärelevalve
Makrofinantsjärelevalve hõlmab süsteemsete riskide määratlemist ja hindamist ning finantsstabiilsust...
13.09.2018
Finantsstabiilsuse osakond
teeb makrofinantsjärelevalvet ehk analüüsib finantssektori toimimist, hindab finantsstabiilsust...
20.04.2018
Põhja-Balti koostöö
Eesti finantssüsteem on tihedalt seotud Põhja- ja Baltimaadega, mistõttu on tähtis teha nende...
15.02.2018
Ühtne pangandusjärelevalve Euroopas
4. novembril 2014 alustas tööd Euroopa ühtne järelevalvemehhanism (Single Supervisory Mechanism,...
04.07.2017
Finantsstabiilsuse analüüs ja hinnang
Eesti Panga finantsstabiilsuse analüüs koosneb kahest etapist. Finantssüsteemi põhjalik...
02.01.2015
Eluasemelaenude väljastamise nõuded
Eluasemelaenude väljastamist reguleerivate nõuete eesmärk on suurendada laenusaajate ja -andjate...
02.08.2012
Osalemine ESRBs
Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu (ESRB) on Euroopa Liidu sõltumatu institutsioon, mis vastutab...