06.04.2020
Eesti Panga Toimetised 1/2020 Joint and individual savings within families: evidence from bank accounts Suur osa peresid kõiki oma rahalisi ressursse omavahel üldiselt ei jaga. Paljud inimesed annavad teatud osa oma sissetulekust perele ühiseks kasutamiseks ning hoiavad osa oma rahast... veel
18.10.2019
Eesti Panga Toimetised 6/2019 Macroeconomic imbalances and loan quality in panels of European countries Käesolevas toimetises uurime tegureid, mis on seotud laenukvaliteedi muutustega Euroopa riikides. Laenukvaliteedi ehk halbade laenude mõõdikuna on kasutatud pankade viivislaenude ja... veel
12.09.2019

Eluasemehinnad on Eestis tõusnud järjekindlalt alates 2009. aastast. Korrigeerides eluasemehindu üldise hinnataseme tõusuga võib öelda, et eluase on Eestis kallinenud viimase viie aastaga üle 30%. Kas selline eluasemehindade tõus on põhjendatud majanduse üldise arenguga või tuleks karta hindade... veel

12.07.2019
Eesti Panga Toimetised 4/2019 What explains the gender gap in wealth? Evidence from administrative data Seekordses toimetises uuritakse soolist varadelõhet Eestis – riigis, kus sooline palgalõhe on Euroopa Liidu liikmesriikide seas suurim. Varade suurus on elanike heaolu mõõtmisel üks põhilisi... veel
09.07.2018
Eesti Panga Toimetised 4/2018 Income underreporting by the self-employed in Europe: A cross-country comparative study Sissetulekute alaraporteerimist ja maksudest hoidumist on keeruline otseselt mõõta. Majandusteaduses on välja töötatud meetodid varjatud majandustegevuste hindamiseks kas... veel
13.03.2017
Eesti Panga Toimetised 2/2017 Asymmetries in the interaction between housing prices and housing credit in Estonia Eesti laenupakkumine ja -nõudlus kasvas jõuliselt 2000. aastate esimesel poolel, kui majapidamissektori laenumaht jõudis kiiresti järele teiste Euroopa riikide omale. Lääne-... veel
18.11.2016
Eesti Panga Toimetised What are the Triggers for Arrears on Debt? Evidence from Quarterly Panel Data Nagu ka USAs suurenes Euroopas 2000. aastate esimesel poolel leibkondade laenumaht märkimisväärselt – kodumajapidamiste laenude ja sissetuleku suhe tõusis euroalal 2000.–2007. aastal 19... veel
23.09.2016

Ökonomist, Dr.
E-post: Merike.Kukk [at] eestipank.ee

Uurimisvaldkonnad:

Majapidamiste tarbimine, säästmine ja laenamine
Seosed eraisiku käitumise ja reaalmajanduse vahel
Majapidamiste maksukäitumine

Haridus:

2016 — Ph.D. majandusteaduses,... veel

11.02.2016
Eesti Panga Toimetised 1/2016 Debt repayment problems: what are the implications for consumption? Alates 1980. aastatest on majapidamiste laenamine arenenud riikides tänu pangandussektori dereguleerimisele jõuliselt kasvanud. Laenumahu kasv tipnes euroala riikides 2000. aastatel, kui... veel
23.11.2015
Eesti Panga Toimetised 5/2015 Käesoleva uurimistöö eesmärk on välja selgitada makroökonoomiliste näitajate mõju ettevõtete ja majapidamiste säästumäärale kümnes Kesk- ja Ida-Euroopa riigis. Ettevõtete ja majapidamiste säästmine on majanduse heaolu jaoks oluline nii lühi- kui ka pikaajalises... veel
Telli voog Märksõna: Merike Kukk
Telli voog Märksõna: Merike Kukk