Pressiteated

24.01.2024
Bronšteini-nimelise teaduspreemia pälvis tänavu varalise ebavõrdsuse artikliseeria
Eesti Panga majandusuurijad Merike Kukk, Jaanika Meriküll ja Tairi Rõõm pälvisid tänavuse Eesti...

Sisuleht

23.09.2016
Merike Kukk CV
Vanemökonomist, Dr. E-post: [email protected] Uurimisvaldkonnad: Majapidamiste...

Blogipostitused

12.09.2019
Kas eluasemehinnad on Eestis üle hinnatud?
Eluasemehinnad on Eestis tõusnud järjekindlalt alates 2009. aastast. Korrigeerides eluasemehindu...

Publikatsioonid

15.05.2024
4/2024 Liina Rebane, Merike Kukk, Tairi Rõõm. Varaline ebavõrdsus eakate kohalike ja sisserännanute vahel: Eesti ja Läti andmetel põhinev analüüs
01.12.2023
7/2023 Merike Kukk, Jan Toczynski, Christoph Basten. Inflatsioonist täpsemalt: kuidas isiklik kokkupuude inflatsiooniga kujundab kodumajapidamiste finantsvalikuid
13.06.2023
4/2023 Merike Kukk, Natalia Levenko, Nicolas Reigl. Laenajapõhiste poliitikameetmete mõju uutele eluasemelaenudele Eestis
13.09.2022
7/2022 Merike Kukk, Natalia Levenko. Pangalaenude intressimarginaalid Eestis erinevate laenutüüpide lõikes
23.03.2022
4/2022 Merike Kukk, Alari Paulus, Nicolas Reigl. Krediidituru kontsentratsioon ja süsteemne risk Euroopas
18.01.2021
1/2021 Juan Carlos Cuestas, Merike Kukk, Natalia Levenko. Eluasemehindade tasakaalustamatus ja majanduskasv Euroopas
29.12.2020
7/2020 Merike Kukk, Jaanika Meriküll ja Tairi Rõõm. Naiste ja meeste varaline ebavõrdsus Euroopas – mudelite keskmistamise meetodil põhinev võrdlev uuring
10.11.2020
6/2020 Merike Kukk, Natalia Levenko. Ettevõtete alternatiivsed rahastamisvahendid ja viivislaenud Eestis
06.04.2020
1/2020 Merike Kukk, W. Fred van Raaij. Perekondade ühised ja isiklikud säästud: mida pangakontod näitavad
18.10.2019
6/2019 Merike Kukk, Natalia Levenko. Makronäitajate tasakaalustamatuse ja laenukvaliteedi seos Euroopa riikides
12.07.2019
4/2019 Jaanika Meriküll, Merike Kukk, Tairi Rõõm. Millega selgitada naiste ja meeste varalist ebavõrdsust? Administratiivandmetel põhinev analüüs
09.07.2018
4/2018 Merike Kukk, Alari Paulus ja Karsten Staehr. Sissetulekute alaraporteerimine inimeste poolt, kes on iseenda tööandjad: Euroopa riikide võrdlev uuring
13.03.2017
2/2017 Juan Carlos Cuestas, Merike Kukk. Eluasemehindade ja eluasemelaenu vastastikune asümmeetriline mõju Eestis
18.11.2016
9/2016 Merike Kukk. Mis käivitab laenuvõlgnevuse tekkimise? Tulemused paneelandmetest
11.02.2016
1/2016 Merike Kukk. Laenude tagasimaksmise raskuste mõju tarbimisele
23.11.2015
5/2015 Merike Kukk, Karsten Staehr. Ettevõtete ja majapidamiste säästmise makroökonoomilised tegurid. Tulemused Kesk- ja Ida-Euroopast
23.07.2014
2/2014 Merike Kukk. Vaadeldes majapidamiste finantsjõukuse komponente eraldi: laenude mõju finantsvaradele euroala riikides
25.07.2013
6/2013 Merike Kukk, Karsten Staehr. Ettevõtlustulu teenivate majapidamiste sissetulekute osaline esitamata jätmine Eestis
01.03.2012
3/2012 Merike Kukk, Dmitry Kulikov and Karsten Staehr. Consumption sensitivities in Estonia: Income shocks of different persistence

Kalender

28.03.2024
TEADUSSEMINAR. Kuidas kujundab isiklik kokkupuude inflatsiooniga inimeste finantsvalikuid?
24.11.2022
AVATUD SEMINAR. Eesti Panga uuring: mis mõjutavad pangalaenude intressimarginaale Eestis?