16.10.2019

Euroala riikides korraldatud uuringust selgus, et nii nagu euroalal valdavalt, on ka Eestis inimeste peamiseks varaks nende kodu. Erinevalt teistest riikidest eelistavad Eesti pered hoida oma raha pangakontol – teistes euroala riikides on inimestel rohkem aktsiaid. Ärivara osakaal Eesti perede... veel

09.10.2019
Eesti Panga Toimetised 5/2019 Are survey data underestimating the inequality of wealth? Uurime selles artiklis varade uuringu raames kas üksikutele küsimustele või kogu küsimustikule vastamata jätmist ja vastamiskäitumise seost küsitletud isikute tunnustega. Analüüsime, kuidas potentsiaalselt... veel
01.10.2019
Eesti Panga Teemapaberid 1/2019 Estonian Household Finance and Consumption Survey: Results from the 2017 wave Käesolevas teemapaberis antakse ülevaade leibkondade finantskäitumise ja tarbimisharjumuste uuringu (inglise keeles Household Finance and Consumption Survey) tulemustest. Seda... veel
12.07.2019
Eesti Panga Toimetised 4/2019 What explains the gender gap in wealth? Evidence from administrative data Seekordses toimetises uuritakse soolist varadelõhet Eestis – riigis, kus sooline palgalõhe on Euroopa Liidu liikmesriikide seas suurim. Varade suurus on elanike heaolu mõõtmisel üks põhilisi... veel
29.04.2019
Eesti Panga Toimetised 2/2019  Shocks and labour cost adjustment: evidence from a survey of European firms Toimetises hinnatakse Euroopa ettevõtete reaktsiooni majandus- ja finantskriisile. Uurime, kuidas ettevõtted šokkidele reageerides palku ning töökohtade ja töötundide arvu... veel
29.05.2018
Eesti Panga Toimetised 3/2018 Eva Branten, Ana Lamo and Tairi Rõõm. Nominal wage rigidity in the EU countries before and after the Great Recession: evidence from the WDN surveys Käesolevas toimetises uuritakse seda, millised on viimase aja arengud nominaalpalkade jäikuse osas paljudes Euroopa... veel
21.07.2017
Eesti Panga Teemapaberid 1/2017 Mario Izquierdo, Juan F. Jimeno, Theodora Kosma, Ana Lamo, Stephen Millard, Tairi Rõõm, Eliana Viviano. Labour market adjustment in Europe during the crisis: Microeconomic evidence from the Wage Dynamics Network survey Aastatel 2014–2015, kui Euroopa Liidu... veel
29.03.2017
Eesti Panga Toimetised 4/2017 The financial fragility of Estonian households: Evidence from stress tests on the HFCS microdata Käesoleva uurimistöö eesmärk on hinnata Eesti leibkondade finantsriske ja majapidamissektorist tulenevaid võimalikke laenukahjusid kommertspankadele. Me rakendame... veel
23.12.2016
  • Euroala riikide leibkondade netovara on vahemikus 2010─2014 vähenenud keskmiselt kümnendiku võrra; varaline ebavõrdsus euroalal on pisut suurenenud
  • Eesti leibkonnad paigutuvad netovara taseme poolest teiste Kesk- ja Ida-Euroopa riikide seas umbes keskele 
  • Ebavõrduse... veel
25.05.2016

Majandusuuringute allosakonna juhataja
E-post: tairi.room [at] eestipank.ee

Uurimisvaldkonnad:
Töö-ökonoomika
Empiiriline mikroökonoomika

Haridus:
2004 — Ph.D. majandusteaduses, Boston College, Ameerika Ühendriigid
1998 — MA rahvusvahelises... veel

Telli voog Märksõna: Tairi Rõõm
Telli voog Märksõna: Tairi Rõõm