12.07.2019
Eesti Panga Toimetised 4/2019 What explains the gender gap in wealth? Evidence from administrative data Seekordses toimetises uuritakse soolist varadelõhet Eestis – riigis, kus sooline palgalõhe on Euroopa Liidu liikmesriikide seas suurim. Varade suurus on elanike heaolu mõõtmisel üks põhilisi... veel
29.04.2019
Eesti Panga Toimetised 2/2019  Shocks and labour cost adjustment: evidence from a survey of European firms Toimetises hinnatakse Euroopa ettevõtete reaktsiooni majandus- ja finantskriisile. Uurime, kuidas ettevõtted šokkidele reageerides palku ning töökohtade ja töötundide arvu... veel
29.05.2018
Eesti Panga Toimetised 3/2018 Eva Branten, Ana Lamo and Tairi Rõõm. Nominal wage rigidity in the EU countries before and after the Great Recession: evidence from the WDN surveys Käesolevas toimetises uuritakse seda, millised on viimase aja arengud nominaalpalkade jäikuse osas paljudes Euroopa... veel
21.07.2017
Eesti Panga Teemapaberid 1/2017 Mario Izquierdo, Juan F. Jimeno, Theodora Kosma, Ana Lamo, Stephen Millard, Tairi Rõõm, Eliana Viviano. Labour market adjustment in Europe during the crisis: Microeconomic evidence from the Wage Dynamics Network survey Aastatel 2014–2015, kui Euroopa Liidu... veel
29.03.2017
Eesti Panga Toimetised 4/2017 The financial fragility of Estonian households: Evidence from stress tests on the HFCS microdata Käesoleva uurimistöö eesmärk on hinnata Eesti leibkondade finantsriske ja majapidamissektorist tulenevaid võimalikke laenukahjusid kommertspankadele. Me rakendame... veel
23.12.2016
  • Euroala riikide leibkondade netovara on vahemikus 2010─2014 vähenenud keskmiselt kümnendiku võrra; varaline ebavõrdsus euroalal on pisut suurenenud
  • Eesti leibkonnad paigutuvad netovara taseme poolest teiste Kesk- ja Ida-Euroopa riikide seas umbes keskele 
  • Ebavõrduse... veel
25.05.2016

Majandusuuringute allosakonna juhataja
Tel: 668 0926
E-post: tairi.room [at] eestipank.ee

Uurimisvaldkonnad:
Töö-ökonoomika
Empiiriline mikroökonoomika

Haridus:
2004 — Ph.D. majandusteaduses, Boston College, Ameerika Ühendriigid
1998 — MA... veel

28.03.2016
Eesti Panga Teemapaberid 1/2016 Jaanika Meriküll, Tairi Rõõm. The assets, liabilities and wealth of Estonian households: Results of the Household Finance and Consumption Survey Kodumajapidamiste varade ja kohustuste mikroandmed on oluliseks vahendiks... veel
29.09.2014
Eesti Panga Toimetised 7/2014 Avaldamisel ajakirjas Journal of Common Market Studies, 2015 ning avaldatud ajakirjas ECB Working paper series, No 1732/September 2014 One Currency, One Price? Euro Changeover-Related Inflation in Estonia 2002 aastal võeti eurosularaha kasutusele 12 ELi... veel
22.09.2014
Eesti läks kroonilt eurole üle 2011. aasta jaanuaris. Käesoleva uurimistöö eesmärk on analüüsida selle sündmuse mõju inflatsioonile. Uuringud, milles käsitleti varasemaid euro  kasutuselevõtte, on näidanud, et uuele valuutale üleminek avaldas inflatsioonile tagasihoidlikku ning mõnel juhul... veel
Telli voog Märksõna: Tairi Rõõm
Telli voog Märksõna: Tairi Rõõm