06.09.2018
 • Maksebilansi jooksevkonto ülejääk oli 2018. aasta teises kvartalis 118 miljonit eurot (1,8% SKPst). Ülejääk tekkis teenuste ekspordi ja impordi positiivsest saldost ning Euroopa Liidu tõukefondide toetustest
 • Maksebilansi finantskonto järgi oli kapitali netoväljavool[1] 36 miljonit... veel
08.03.2018
 • Maksebilansi jooksevkonto ülejääk oli 2017. aastal 734 miljonit eurot (3,2% SKPst), mis on ligi kaks korda suurem kui aasta tagasi. See põhines teenuste ekspordi-impordi  rekordilisel ülejäägil ja muudel teistest riikidest ettevõtetele laekunud tulusiiretel.
 • Jooksevkonto... veel
07.12.2017
Kristo Aab Eesti Panga ökonomist
 • Investeeringute kasv on suurendanud importi
 • Kapitali liikumist mõjutasid finantssektori struktuurimuudatused
 • Kolme kvartali jooksul on Eestisse tehtud 40% rohkem otseinvesteeringuid kui aasta tagasi
 • Majanduse... veel
07.09.2017
 • Maksebilansi jooksevkonto ülejääk oli 2017. aasta teises kvartalis 108 miljonit eurot (ligi 2% SKPst). Ülejääk põhines teenuste konto positiivsel saldol (teenuste eksport oli suurem kui import) ning teisese tulu (EL struktuurifondide toetused, laekunud trahvid) netosissevoolul1.
 • ... veel
07.09.2017
Kristo Aab Eesti Panga ökonomist
 • Aasta varasemaga võrreldes jooksevkonto ülejääk vähenes
 • Otseinvesteeringute sissevool jätkus tänu üksikutele tegevusaladele
 • Eestlaste välisinvesteeringutes annavad tooni pensionifondid

Eesti majandust... veel

08.06.2017
 • Jooksevkonto ülejääk oli 2017. aasta esimeses kvartalis 99 miljonit eurot (ligi 2% SKPst). Jooksevkonto ülejääki toetasid teenuste ekspordi ja impordi positiivse saldo kasv ning saadud ja makstud tulude negatiivse saldo vähenemine.
 • Maksebilansi finantskonto järgi oli kapitali... veel
08.06.2017
Kristo Aab Eesti Panga ökonomist
 • Jooksevkonto saldo oli esimese kvartali kohta tavapäratult ülejäägis
 • Võlakohustusi maksti investoritele tagasi rohkem kui riiki tehti uusi investeeringuid
 • Välise tasakaalustamatuse oht majandusele vähenes ja on lähedal... veel
09.03.2017
Kristo Aab Eesti Panga ökonomist
 • Jooksevkonto ülejääk oli 2016. aastal taasiseseisvusaja suurim – 2,7% SKPst
 • Investeeringute tegemisel eelistatakse teenitud tulu reinvesteerimist uue raha kaasamisele
 • Jätkus rahvusvahelise netoinvesteerimispositsiooni... veel
09.03.2017
 • 554 miljoni euro suuruse kapitali netoväljavoolu põhjustasid finantsvahendusettevõtete grupisisesed laenud ja pensionifondide investeeringud välismaistesse väärtpaberitesse
 • Võlanõuded suurenesid aastaga 0,2 miljardi euro võrra, võlakohustused vähenesid samas suurusjärgus
 • ... veel
09.12.2016
 • Kapitali 254 miljoni euro suuruse netoväljavoolu põhjustasid mittefinantsettevõtete otseinvesteeringud välismaal asuvatesse ettevõtetesse ja kaubanduskrediidi tagasimaksed
 • Netoinvesteerimispositsioon liikus teist kvartalit järjest tasakaalu suunas
 • Võlakohustuste maht... veel
Telli voog Märksõna: rahvusvaheline investeerimispositsioon
Telli voog Märksõna: rahvusvaheline investeerimispositsioon