Pressiteated

12.03.2024
STATISTIKATEADE. Neljanda kvartali jooksevkonto oli peaaegu tasakaalus
Eesti Pank avaldab koos maksebilansi, rahvusvahelise investeerimispositsiooni ja välisvõla...
12.09.2023
STATISTIKATEADE. Teises kvartalis pöördus välismajandusaktiivsus langusesse
Eesti Pank avaldab koos maksebilansi, rahvusvahelise investeerimispositsiooni ja välisvõla...
08.12.2022
STATISTIKATEADE. Välismaal teenitud investeerimistulu kasvatas III kvartali jooksevkonto ülejääki
Eesti Pank avaldab koos maksebilansi, rahvusvahelise investeerimispositsiooni ja välisvõla...
12.09.2022
STATISTIKATEADE. Eesti netoinvesteerimispositsioon läheneb aasta-aastalt tasakaalule
Eesti Pank revideeris maksebilansistatistika aegread alates 2018. aastast ja avaldas need 8....
08.09.2022
STATISTIKATEADE. Eesti välismajandus oli teises kvartalis tasakaalus
Eesti Pank avaldab koos maksebilansi, rahvusvahelise investeerimispositsiooni ja välisvõla...
08.12.2021
Teenuste ekspordi väärtus ületas kolmandas kvartalis kriisieelse taseme
Eesti väliskaubandus kasvas kolmandas kvartalis jõudsalt peamiselt kaubanduspartnerite nõudluse...
08.12.2021
STATISTIKATEADE. Teenuste ekspordi kasv pööras jooksevkonto taas ülejääki
2021. aasta neljanda kvartali maksebilansi, rahvusvahelise investeerimispositsiooni ja...
10.03.2021
2020. aasta lõpus Eesti väliskaubanduskäive kasvas
Möödunud aasta lõpus paranes mõnevõrra üldine majandusaktiivsus rahvusvahelistel kaubaturgudel, ent...
08.12.2020
Kolmandas kvartalis oli rahvusvahelises kaubanduses näha paranemise märke
Mari Rell Eesti Panga ökonomist Suve alul jõudsamalt...
08.12.2020
Suur teenuste import kolmandas kvartalis pööras jooksevkonto puudujääki
2020. aasta neljanda kvartali maksebilansi, rahvusvahelise investeerimispositsiooni ja...
08.09.2020
Pandeemia mõju väliskaubandusele kulmineerus teises kvartalis
Mari Rell Eesti Panga ökonomist Väliskaubanduse maht...
08.09.2020
Teises kvartalis vähenes välismajanduskäive 22%
2020. aasta kolmanda kvartali maksebilansi, rahvusvahelise investeerimispositsiooni ja...
09.06.2020
Esimeses kvartalis pöördus välismajandusaktiivsus langusesse
2020. aasta teise kvartali maksebilansi, rahvusvahelise investeerimispositsiooni ja...
10.03.2020
Eelmise aasta lõpus kahanes Eesti kaubavahetus üle pika aja
Mari Rell Eesti Panga ökonomist Eesti maksebilansi...
10.03.2020
Neljandas kvartalis Eesti välismajandus tasakaalustus
2020. aasta esimese kvartali maksebilansi, rahvusvahelise investeerimispositsiooni ja...
10.12.2019
Kaupade ja teenuste ekspordi kasv suurendas jooksevkonto ülejääki
2019. aasta esialgse maksebilansi, rahvusvahelise investeerimispositsiooni ja välisvõla...
10.09.2019
Rahvusvaheline investeerimispositsioon liigub jõudsalt tasakaalu suunas
2019. aasta kolmanda kvartali esialgse maksebilansi, rahvusvahelise...
06.09.2018
Teenuste ekspordi kasv viis jooksevkonto taas plussi
Maksebilansi jooksevkonto ülejääk oli 2018. aasta teises kvartalis 118 miljonit eurot (1,8%...
08.03.2018
Eesti majanduse välistasakaal 2017. aastal halvenes
Maksebilansi jooksevkonto ülejääk oli 2017. aastal 734 miljonit eurot (3,2% SKPst), mis on ligi...
07.12.2017
Jooksevkonto liigub sammhaaval tasakaalu suunas
Kristo Aab Eesti Panga ökonomist Investeeringute...
07.09.2017
Eesti välismajanduskäive oli teises kvartalis rekordiline
Maksebilansi jooksevkonto ülejääk oli 2017. aasta teises kvartalis 108 miljonit eurot (ligi 2%...
07.09.2017
Jooksevkonto ülejääk oli muu majanduspildi taustal endiselt suur
Kristo Aab Eesti Panga ökonomist Aasta varasemaga...
08.06.2017
Jooksevkonto ülejääk püsib tugeva ekspordi najal
Kristo Aab Eesti Panga ökonomist Jooksevkonto...
08.06.2017
Eesti maksebilansi jooksevkonto oli esimeses kvartalis ülejäägis
Jooksevkonto ülejääk oli 2017. aasta esimeses kvartalis 99 miljonit eurot (ligi 2% SKPst)....
09.03.2017
Hoogne ekspordikasv tõi 2016. aastal kaasa rekordilise jooksevkonto ülejäägi
Kristo Aab Eesti Panga ökonomist Jooksevkonto...
09.03.2017
Mullu investeeris Eesti välismaale endiselt rohkem, kui tehti välisinvesteeringuid Eestisse
554 miljoni euro suuruse kapitali netoväljavoolu põhjustasid finantsvahendusettevõtete...
09.12.2016
Kolmandas kvartalis suurenesid ettevõtete otseinvesteeringud välisriikidesse
Kapitali 254 miljoni euro suuruse netoväljavoolu põhjustasid mittefinantsettevõtete...
09.12.2016
Eesti jooksevkonto püsib ülejäägis
Andres Saarniit Eesti Panga ökonomist Kui...
08.09.2016
Jooksevkonto ülejääk oli teise kvartali kohta suur
Kristo Aab Eesti Panga ökonomist Jooksevkonto...
08.09.2016
Investeeringute väljavoolu mõjutasid teises kvartalis ettevõtete grupisisesed laenud
Maksebilansi finantskonto järgi olid 2016. aasta teises kvartalis Eesti investeeringud välismaale...
09.06.2016
Suurem jooksevkonto puudujääk viitab investeerimisaktiivsuse kasvule
Kristo Aab Eesti Panga ökonomist Kaupade sissevedu...
09.06.2016
Esimeses kvartalis olid Eestisse tehtud investeeringud suuremad kui investeeringud välismaale
2016. aasta esimese kvartali maksebilansi finantskonto järgi olid Eestisse tehtud investeeringud 126...
10.03.2016
2015. aastal oli jooksevkonto taasiseseisvumisaja suurimas ülejäägis
Kristo Aab Eesti Panga ökonomist Jooksevkonto...
10.03.2016
Estonian investments abroad were larger in 2015 than the amount invested in Estonia from abroad
In 2015 Estonia was again a net lender to other countries. Net external funding was made up of the...
10.03.2016
Eesti maksebilansi jooksevkonto ülejääk kahekordistus 2015. aastal
Eesti maksebilansi jooksevkonto saldo oli 2015. aastal 394 miljoni euro suuruses ülejäägis (1,9%...