Publikatsioonid

17.06.2022
6/2022 Gerda Kirpson, Martti Randveer, Nicolas Reigl, Karsten Staehr, Lenno Uusküla. Makromajandusuudised ja riikide riskipreemiad enne kvantitatiivset lõdvendamist ja selle ajal
08.06.2022
5/2022 Jaanika Meriküll, Alari Paulus. Kas Covid-19 kriisi ajal toetati töökohti tootlikkuse hinnaga?
23.03.2022
4/2022 Merike Kukk, Alari Paulus, Nicolas Reigl. Krediidituru kontsentratsioon ja süsteemne risk Euroopas
23.03.2022
3/2022 Karsten Staehr, Katri Urke. Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondid ja valitsemissektori investeeringud Euroopa Liidu riikides
23.02.2022
2/2022 Alari Paulus. Ettevõtete investeeringud, kapitali kasutuskulu ja ettevõtete heterogeensus
22.02.2022
1/2022 Olivier Damette, Karolina Sobczak, Thierry Betti. Finantstehingute maks, selle mõju makromajandusele ja maksukonkurents: kaht riiki hõlmav finantssektori dünaamiline stohhastiline üldise tasakaalu mudel
27.12.2021
8/2021 Luca Alfieri, Diana Gabrielyan. Euroopa Keskpanga kommunikatsiooni reaktsioonifunktsioon. Teemamodelleerimisel põhinev analüüs
28.10.2021
7/2021 Natalia Levenko, Karsten Staehr. Maksukuulekus üleminekujärgses ühiskonnas – loevad sina ja su sõbrad, mitte valitsus
26.10.2021
6/2021 Mathias Juust. Negatiivse ekspordišoki mõju hulgimüüjate ja otseeksportijate ekspordile
15.09.2021
5/2021 Eva Branten. Riski suhtumise ja majandusliku olukorra ootuste roll Eesti majapidamiste laenuvõtuotsustes
08.09.2021
4/2021 Jaanika Meriküll, Maryna Tverdostup. Kõige visam lõhe: sooline palgalõhe Eestis nüüd ja 30 aastat tagasi
05.04.2021
3/2021 Anita Suurlaht. Rahapoliitika asümmeetriline mõju Euroopa finantsturgudele
Eesti Panga Toimetised 3/2021 The Asymmetric Effect of Monetary Policy on European Financial...
05.04.2021
2/2021 Nicolas Reigl. Vead ootustes ja majandustsükli kõikumised Euroopas
Eesti Panga Toimetised 2/2021 Expectational Errors and Business Cycle Fluctuations in...
18.01.2021
1/2021 Juan Carlos Cuestas, Merike Kukk, Natalia Levenko. Eluasemehindade tasakaalustamatus ja majanduskasv Euroopas
29.12.2020
8/2020 Tairi Rõõm ja Orsolya Soosaar. Pensionivara sooline lõhe Euroopas: kahekümne riigi andmetel põhinev analüüs
29.12.2020
7/2020 Merike Kukk, Jaanika Meriküll ja Tairi Rõõm. Naiste ja meeste varaline ebavõrdsus Euroopas – mudelite keskmistamise meetodil põhinev võrdlev uuring
10.11.2020
6/2020 Merike Kukk, Natalia Levenko. Ettevõtete alternatiivsed rahastamisvahendid ja viivislaenud Eestis
22.09.2020
2/2020 Negatiivsete intressimäärade mõju Eesti majandusele ja finantssektorile
30.07.2020
5/2020 Nataliia Ostapenko. Makromajanduslikud ootused: uudiste tonaalsuse analüüs
21.07.2020
4/2020 Karsten Staehr. Eksporditegevus ja tootmisvõimsuse piirangud Kesk- ja Ida-Euroopas
16.06.2020
3/2020 Orsolya Soosaar, Allan Puur, Lauri Leppik. Kas pensioniea kergitamine pikendab tööelu? Eesti pensionireformi näitel
03.02.2020
1/2020 Liina Kulu, Madis Laas, Jaanika Meriküll, Kaspar Oja, Martti Randveer, Indrek Saapar. Pensionisüsteemi muudatuste mõjuanalüüs
28.04.2020
2/2020 Natalia Levenko. Suure majandussurutise järgselt kasvanud ebakindlus majandusuuringutes – mittelineaarne lähenemine
06.04.2020
1/2020 Merike Kukk, W. Fred van Raaij. Perekondade ühised ja isiklikud säästud: mida pangakontod näitavad
06.01.2020
9/2019 Cécile Couharde, Olivier Damette, Rémi Generoso, Kamiar Mohaddes. El Niño ja La Niña mõju majanduskasvule – kohalike ilmaolude tähtsus
06.12.2019
8/2019 Dmitry Kulikov, Nicolas Reigl. Inflatsiooniootused Phillipsi kõverate euroala mudelites
18.10.2019
7/2019 Juan Carlos Cuestas. Konkurentsivõime areng Kesk- ja Ida-Euroopas: kas kõik on nii nagu peab?
18.10.2019
6/2019 Merike Kukk, Natalia Levenko. Makronäitajate tasakaalustamatuse ja laenukvaliteedi seos Euroopa riikides
09.10.2019
5/2019 Jaanika Meriküll, Tairi Rõõm. Kas küsitlusandmed alahindavad varalist ebavõrdsust?
09.10.2019
2/2019 Juha Kilponen et al. Euroopa Keskpankade Süsteemi mudelites sisalduvate eelarve konsolideerimise multiplikaatorite võrdlus
01.10.2019
1/2019 Jaanika Meriküll, Tairi Rõõm. Eesti leibkondade finantskäitumise ja tarbimisharjumuste uuring: 2017. aasta küsitluse tulemused
12.07.2019
4/2019 Jaanika Meriküll, Merike Kukk, Tairi Rõõm. Millega selgitada naiste ja meeste varalist ebavõrdsust? Administratiivandmetel põhinev analüüs
01.07.2019
3/2019 Juan Carlos Cuestas, Yannick Lucotte, Nicolas Reigl. Laenutegevuse päritsüklilisuse areng ja riikidevahelised erinevused Kesk- ja Ida-Euroopas
29.04.2019
2/2019 Thomas Y. Mathä, Stephen Millard, Tairi Rõõm, Ladislav Wintr ja Robert Wyszyński. Šokid ja tööjõukulude kohandumine: Euroopa ettevõtete küsitluse tulemused
18.01.2019
1/2019 Jacopo Bonchi. Madalad intressimäärad ja varade hinnamullid: kõik hinnamullid ei ole ühesugused
28.12.2018
10/2018 Tibor Lalinsky, Jaanika Meriküll. Ühisraha mõju ekspordile: võrdlev ettevõttetasandi uurimus
20.12.2018
9/2018 Natalia Levenko. Tegelik ja tajutav ebakindlus kui kodumajapidamiste säästmiskäitumist mõjutav tegur
10.12.2018
8/2018 Kersti Harkmann, Karsten Staehr. Jooksevkonto areng ja vahetuskursirežiimid Kesk- ja Ida-Euroopas
31.10.2018
7/2018 Nicolas Reigl, Lenno Uusküla. Alternatiivsed võimalused krediidilõhe mõõtmiseks ja vastutsüklilise kapitalipuhvri nõude määramiseks
04.10.2018
6/2018 Juan Carlos Cuestas. Kesk- ja Ida-Euroopa riikide võlakoormuse muutused
19.07.2018
5/2018 Juan Carlos Cuestas, Estefania Mourelle ja Paulo José Regis. Kas reaalkursi kõrvalekalded KIE riikides on pidurdanud nende majanduskasvu?
09.07.2018
4/2018 Merike Kukk, Alari Paulus ja Karsten Staehr. Sissetulekute alaraporteerimine inimeste poolt, kes on iseenda tööandjad: Euroopa riikide võrdlev uuring
29.05.2018
3/2018 Eva Branten, Ana Lamo, Tairi Rõõm. Nominaalpalkade jäikus ELi liikmesriikides enne ja pärast majanduskriisi WDNi uuringutulemuste põhjal
26.02.2018
1/2018 Gerhard Rünstler (toim.) et al. Reaalmajandus- ja finantstsüklid Euroopa Liidu liikmesriikides: stiliseeritud faktid ja järeldused mudelite kohta
01.02.2018
2/2018 Wenjuan Chen ja Aleksei Netšunajev. Struktuursed vektorautoregressiivsed mudelid ajas muutuvate üleminekutõenäosustega: tuvastades määramatuse šokke läbi volatiilsuse
24.01.2018
1/2018 Sang-Wook (Stanley) Cho ja Julian P. Diaz. Kaubanduse, kapitali ja demograafiliste muutuste mõju kvalifikatsioonipreemia dünaamikale
05.01.2018
12/2017 Liina Malk et al. Kuidas ettevõtted kohanevad miinimumpalga tõusuga? – Uuringutulemused Kesk- ja Ida-Euroopast
03.11.2017
11/2017 Theologos Dergiades, Costas Milas ja Theodore Panagiotidis. Kui tõhus on inflatsioonijuhtimine?
16.10.2017
10/2017 Karsten Staehr, Lenno Uusküla. Euroopa Liidu riikide viivislaenude prognoosimudelid
31.08.2017
9/2017 Aurélien Leroy, Yannick Lucotte. Konkurents ja laenutegevuse päritsüklilisus Euroopa panganduses
30.08.2017
8/2017 Natalia Levenko, Kaspar Oja ja Karsten Staehr. Kogutootlikkuse kasv Kesk- ja Ida-Euroopas enne üleilmset finantskriisi, kriisi ajal ja pärast seda
29.08.2017
7/2017 Juan Carlos Cuestas, Yannick Lucotte ja Nicolas Reigl. Pangandussektori kontsentratsioon, konkurents ja finantsstabiilsus Balti riikides
21.07.2017
1/2017 Mario Izquierdo et al. Tööturu kohanemine Euroopas majanduskriisi ajal: mikromajanduslik analüüs palgadünaamika võrgustiku uuringu põhjal
21.07.2017
6/2017 Alfred V. Guender. Kas majandusaktiivsust Euroopas ennustab paremini laenuraha hind või selle maht?
17.07.2017
5/2017 Konstantin A. Kholodilin, Aleksei Netšunajev. Krimm ja karistus: Sanktsioonide mõju Venemaa ja Euroopa riikide majandusele
29.03.2017
4/2017 Jaanika Meriküll, Tairi Rõõm. Eesti leibkondade finantsriskid: mikroandmetel põhineva tugevusanalüüsi mudeli tulemused
27.03.2017
3/2017 Gregory Levieuge, Yannick Lucotte ja Florian Pradines-Jobet. Keskpankade eelistused ja pangandussektori haavatavus
13.03.2017
2/2017 Juan Carlos Cuestas, Merike Kukk. Eluasemehindade ja eluasemelaenu vastastikune asümmeetriline mõju Eestis
09.02.2017
1/2017 Barry Eichengreen. Ragnar Nurkse ja rahvusvaheline finantsarhitektuur
18.01.2017
2/2016 Pierre Lafourcade et al. Labour market modelling in the light of the financial crisis
23.01.2017
11/2016 Georgios Bampinas, Theodore Panagiotidis. Oil and stock markets before and after financial crises: A local Gaussian correlation approach
06.01.2017
10/2016 Karsten Staehr. Capital Flows and Growth Dynamics in Central and Eastern Europe
18.11.2016
9/2016 Merike Kukk. Mis käivitab laenuvõlgnevuse tekkimise? Tulemused paneelandmetest
06.09.2016
8/2016 Nicolas Reigl. Eesti inflatsioonimäära prognoosimine faktormudelite abil
24.08.2016
7/2016 Lenno Uusküla. Rahapoliitika ülekandemehhanism ja ettevõtete arvu dünaamika
18.07.2016
6/2016 Simona Ferraro, Jaanika Meriküll, Karsten Staehr. Alampalk ja palgajaotus Eestis
15.07.2016
5/2016 Svetlana Makarova. Euroopa Keskpanga mõju inflatsiooniga seotud ebakindlusele majandusprognoosides
12.07.2016
4/2016 Punnoose Jacob ja Lenno Uusküla. Tarbimisharjumused tootetasemel ja vahetuskursi kandumine impordi- ja tarbijahindadesse
08.06.2016
3/2016 Jaanika Meriküll et al. Eksportimine ja toodangu volatiilsus: Kesk- ja Ida-Euroopa riikide ettevõtete võrdlevuuring
28.03.2016
1/2016 Jaanika Meriküll, Tairi Rõõm. Eesti leibkondade varad, kohustused ja jõukus: Leibkondade finantskäitumise ja tarbimisharjumuste uuringu tulemused
10.03.2016
2/2016 Alessandra Cepparulo, Juan Carlos Cuestas, Maurizio Intartaglia. Finantsareng, institutsioonid ja vaesuse vähendamine: empiiriline analüüs
11.02.2016
1/2016 Merike Kukk. Laenude tagasimaksmise raskuste mõju tarbimisele
25.01.2016
8/2015 Dmitry Kulikov, Aleksei Netšunajev. Šokkide tuvastamine struktuurses VAR-mudelis heteroskedastiivsuse kaudu: Bayesi meetod
11.01.2016
2/2015 Alistair Dieppe et al. Public Debt, Population Ageing and Medium-Term Growth
21.12.2015
7/2015 Manuel Buchholz. Kui tõhus on makrofinantsjärelevalve poliitika majanduslanguste ajal? Pankade finantsvõimenduse piirmäära mõju analüüs
10.12.2015
6/2015 Jaanika Meriküll et al. Euroopa ettevõtete ekspordi ja tootlikkuse jaotus: CompNeti väliskaubanduse moodul
23.11.2015
5/2015 Merike Kukk, Karsten Staehr. Ettevõtete ja majapidamiste säästmise makroökonoomilised tegurid. Tulemused Kesk- ja Ida-Euroopast
18.11.2015
1/2015 Liina Malk. Tööjõukulude kohanemine Eestis majanduskriisi ajal ja pärast kriisi
22.07.2015
4/2015 Juan Carlos Cuestas, Fabio Filipozzi, Karsten Staehr. Katmata intressimäära pariteet Kesk- ja Ida-Euroopas: ootused ja struktuursed katkestused
25.06.2015
3/2015 Kadri Männasoo, Jaanika Meriküll. Rahastamispiirangute mõju teadus- ja arendustegevusele üle majandustsükli
10.06.2015
2/2015 Andres Kuusk, Karsten Staehr ja Uku Varblane. Struktuurimuutused ja tootlikkus Kesk- ja Ida-Euroopas majandustsükli eri faasides
23.01.2015
1/2015 Lenno Uusküla. Ettevõtete loomise ja inflatsiooni dünaamika
09.01.2015
10/2014 Dmitry Kulikov. Ühe hinna seadus euroalal: empiiriline uurimus Nielseni disagregeeritud hinnaandmete põhjal
05.01.2015
9/2014 Jaanika Meriküll, Pille Mõtsmees. Kas töötasuootus määrab saadava palga suuruse? Soovitud ja makstud palga sooline lõhe
18.12.2014
8/2014 Liina Malk. Reservatsioonipalka mõjutavad tegurid: empiiriline analüüs Eesti näitel
29.09.2014
7/2014 Jaanika Meriküll, Tairi Rõõm. Üks valuuta, üks hind? Eurole üleminekust tingitud inflatsioon Eestis
22.09.2014
6/2014 Tairi Rõõm and Katri Urke. The Euro changeover in Estonia: Implications for inflation
18.09.2014
5/2014 Fabio Filipozzi and Kersti Harkmann. Currency hedge – Walking on the edge?
08.09.2014
4/2014 Juan Carlos Cuestas, Karsten Staehr. Euroopa suurimate võlglasriikide (GIIPS) väliskapitali voogude ja sisemaise krediidikasvu vahelised seosed aastatel 1998–2013
04.09.2014
3/2014 Juan Carlos Cuestas, Luis A. Gil-Alana and Paulo José Regis. On the changes in the sustainability of European external debt: What have we learned
23.07.2014
2/2014 Merike Kukk. Vaadeldes majapidamiste finantsjõukuse komponente eraldi: laenude mõju finantsvaradele euroala riikides
29.01.2014
1/2014 Jaanika Meriküll, Tairi Rõõm. Kas välisomanduses ettevõtted on erinevad? Hõive volatiilsuse ja tööjõu nõudluse elastsuse võrdlus
13.09.2013
9/2013 Dmitry Kulikov, Aleksei Netšunajev. Rahapoliitiliste šokkide tuvastamine heteroskedastiivsuse kaudu: Bayesi meetod
10.09.2013
8/2013 Boris Blagov. Finantskriisid ja ajas muutuvad riskipreemiad väikeses avatud majandusega riigis: Markovi lülitusega dünaamiline stohhastiline üldise tasakaalu mudel Eesti kohta
15.08.2013
7/2013 Gertrud Errit and Lenno Uusküla. Euro area monetary policy transmission in Estonia
25.07.2013
6/2013 Merike Kukk, Karsten Staehr. Ettevõtlustulu teenivate majapidamiste sissetulekute osaline esitamata jätmine Eestis
28.06.2013
5/2013 Guido Baldi and Karsten Staehr. The European debt crisis and fiscal reaction functions in Europe 2000–2012
03.06.2013
4/2013 Liina Malk. Töölepingu seaduse reform ja selle mõju tööjõu mobiilsusele
21.05.2013
3/2013 Michael Ehrmann, Chiara Osbat, Jan Strasky and Lenno Uusküla. The Euro exchange rate during the European sovereign debt crisis – Dancing to its own tune?
06.05.2013
2/2013 Philip Du Caju, Theodora Kosma, Martina Lawless, Julián Messina and Tairi Rõõm. Why firms avoid cutting wages: Survey evidence from European firms
10.04.2013
1/2013 Ardo Hansson, Martti Randveer. Majanduse kohandumine Balti riikides
25.01.2013
8/2012 Jaanika Meriküll, Tairi Rõõm, Karsten Staehr. Maksudest kõrvalehoidmise motiivid Balti riikide ettevõtetes
10.01.2013
7/2012 Aurelijus Dabušinskas, Dmitry Kulikov, Martti Randveer. Volatiilsuse mõju majanduskasvule
19.12.2012
6/2012 Aleksei Netšunajev. Reaktsioon tehnoloogilistele šokkidele struktuursel VAR-il Markovi ahelaga: identifitseerimine heteroskedastiivsuse kaudu
06.12.2012
5/2012 Hubert Gabrisch, Karsten Staehr. Laiendatud euroala pakt: väliskapitali sissevool ja konkurentsivõime Euroopa Liidu riikides
30.11.2012
4/2012 David Seim. Job Displacement and Labor Market Outcomes by Skill Level (Töökoha kaotamine ja tööpoliitika tulemused oskuste taseme põhjal)
01.03.2012
3/2012 Merike Kukk, Dmitry Kulikov and Karsten Staehr. Consumption sensitivities in Estonia: Income shocks of different persistence
02.01.2012
2/2012 Jaanika Meriküll. Households borrowing during a creditless recovery
01.10.2011
10/2011 Martti Randveer, Lenno Uusküla and Liina Kulu. The impact of private debt on economic growth
01.01.2012
1/2012 Kadri Männasoo. Determinants of bank interest spread in Estonia.
01.07.2011
7/2011 Kadri Männasoo and Jaanika Meriküll. R&D in boom and bust: Evidence from the World Bank financial crisis survey