Pressiteated

13.06.2024
STATISTIKATEADE. Aprillis Eesti välismajanduse aktiivsus kasvas
Eesti Pank avaldab maksebilansi kiirhinnangu kord kuus üle-eelmise kuu kohta. Statistikateade...
11.06.2024
Ekspordis on näha pööret paremusele
Eelmise aasta lõpus hakkas välisnõudlus pisut elavnema ning tänavu esimeses kvartalis see jätkus....
11.06.2024
STATISTIKATEADE. Esimeses kvartalis oli välismajandusaktiivsus endiselt languses
Eesti Pank avaldab koos maksebilansi, rahvusvahelise investeerimispositsiooni ja välisvõla...
14.05.2024
STATISTIKATEADE. Märtsis oli kaupade ja teenuste eksport-import tasakaalus
Eesti Pank avaldab maksebilansi kiirhinnangu kord kuus üle-eelmise kuu kohta. Statistikateade...
12.04.2024
STATISTIKATEADE. Veebruaris püsis jooksevkonto puudujääk suur
Eesti Pank avaldab maksebilansi kiirhinnangu kord kuus üle-eelmise kuu kohta. Statistikateade...
15.03.2024
STATISTIKATEADE. Jaanuaris väliskaubanduse käive kahanes, teenuste oma seevastu kasvas
Eesti Pank avaldab maksebilansi kiirhinnangu kord kuus üle-eelmise kuu kohta. Statistikateade...
12.03.2024
Teenuste eksport toetab Eesti majandust
Rahvusvahelisi kaubaturge iseloomustasid 2023. aastal nõrk nõudlus ja geopoliitilised pinged. Praegu...
12.03.2024
STATISTIKATEADE. Neljanda kvartali jooksevkonto oli peaaegu tasakaalus
Eesti Pank avaldab koos maksebilansi, rahvusvahelise investeerimispositsiooni ja välisvõla...
13.02.2024
STATISTIKATEADE. Detsembris olid kaupade ja teenuste eksport-import jätkuvalt tasakaalus
Eesti Pank avaldab maksebilansi kiirhinnangu kord kuus üle-eelmise kuu kohta. Statistikateade...
08.02.2024
STATISTIKATEADE. Välisturistid jätsid eelmisel aastal Eestisse üle 1,2 miljardi euro
Eesti Pank teeb välisreiside statistikat, kuna keskpanga üks ülesanne on koostada Eesti riigi...
15.01.2024
STATISTIKATEADE. Novembris olid kaupade ja teenuste eksport-import tasakaalus
Eesti Pank avaldab maksebilansi kiirhinnangu kord kuus üle-eelmise kuu kohta. Statistikateade...
14.12.2023
STATISTIKATEADE. Oktoobris vähenes nii kaupade kui ka teenuste konto käive
Eesti Pank avaldab maksebilansi kiirhinnangu kord kuus üle-eelmise kuu kohta. Statistikateade...
12.12.2023
STATISTIKATEADE. Ekspordi vähenemine süvendas kolmandas kvartalis jooksevkonto puudujääki
Eesti Pank avaldab koos maksebilansi, rahvusvahelise investeerimispositsiooni ja välisvõla...
12.12.2023
Välisturgude kehv nõudlus pärsib eksporti
Pessimistliku meeleolu jätkumine välisturgudel on toonud kaasa nõudluse vähenemise meile tähtsatel...
13.11.2023
STATISTIKATEADE. Septembri jooksevkonto puudujääk oli kahe eelmise kuu omast väiksem
Eesti Pank avaldab maksebilansi kiirhinnangu kord kuus üle-eelmise kuu kohta. Statistikateade...
13.10.2023
STATISTIKATEADE. Augustis püsis jooksevkonto puudujääk suur
Eesti Pank avaldab maksebilansi kiirhinnangu kord kuus üle-eelmise kuu kohta. Statistikateade...
14.09.2023
STATISTIKATEADE. Eesti rahaloomeasutuste netovälisvarad 2022. aastal vähenesid
Eesti Pank revideeris maksebilansistatistika aegridu alates 2019. aastast ja avaldas need 12....
13.09.2023
STATISTIKATEADE. Juulis jooksevkonto puudujääk süvenes
Eesti Pank avaldab maksebilansi kiirhinnangu kord kuus üle-eelmise kuu kohta. 2023. aasta kolmanda...
12.09.2023
Ekspordiraskused pole leevenenud
Pessimistlik meeleolu välisturgudel püsis teises kvartaliski ja nõudluse madalseis tõi kaasa...
12.09.2023
STATISTIKATEADE. Teises kvartalis pöördus välismajandusaktiivsus langusesse
Eesti Pank avaldab koos maksebilansi, rahvusvahelise investeerimispositsiooni ja välisvõla...
14.08.2023
STATISTIKATEADE. Juunis Eesti välismajanduse aktiivsus vähenes
Eesti Pank avaldab maksebilansi kiirhinnangu kord kuus üle-eelmise kuu kohta. 2023. aasta teise...
14.07.2023
STATISTIKATEADE. Mais väliskaubandus kahanes, teenused jäid aastatagusele tasemele
Eesti Pank avaldab maksebilansi kiirhinnangu kord kuus üle-eelmise kuu kohta. 2023. aasta teise...
13.06.2023
STATISTIKATEADE. Aprillis kahanes nii teenuste kui ka kaupade import
Eesti Pank avaldab maksebilansi kiirhinnangu kord kuus üle-eelmise kuu kohta. 2023. aasta teise...
12.06.2023
Raskused kaubaekspordiga jätkuvad, teenuste olukord on parem
Tänavu esimeses kvartalis jätkusid möödunud aasta teisel poolel alanud raskused kaubaekspordiga,...
12.06.2023
STATISTIKATEADE. Eesti välismajandus oli esimeses kvartalis tasakaalus
Eesti Pank avaldab koos maksebilansi, rahvusvahelise investeerimispositsiooni ja välisvõla...
15.05.2023
STATISTIKATEADE. Märtsis oli jooksevkonto tasakaalus
Eesti Pank avaldab maksebilansi kiirhinnangu kord kuus üle-eelmise kuu kohta. 2023. aasta esimese...
13.04.2023
STATISTIKATEADE. Veebruaris ületas teenuste ülejääk kaupade puudujääki
Eesti Pank avaldab maksebilansi kiirhinnangu kord kuus üle-eelmise kuu kohta. Statistikateade...
16.03.2023
STATISTIKATEADE. Impordi kiirem kasv ekspordist viis jaanuari jooksevkonto puudujääki
Eesti Pank avaldab maksebilansi kiirhinnangu kord kuus üle-eelmise kuu kohta. 2023. aasta esimese...
14.03.2023
Eksportöörid tunnetavad tugevat konkurentsi
Möödunud aasta teine pool kujunes Eesti eksportööridele keerukaks. Aasta vältel pidurdasid eksporti...
13.02.2023
STATISTIKATEADE. Detsembris kasvas nii kaupade kui ka teenuste import
Eesti Pank avaldab maksebilansi kiirhinnangu kord kuus üle-eelmise kuu kohta 2022....
13.01.2023
STATISTIKATEADE. Ekspordi kasvu aeglustumine viis novembri jooksevkonto puudujääki
Eesti Pank avaldab maksebilansi kiirhinnangu kord kuus üle-eelmise kuu kohta. Statistikateade...
14.12.2022
STATISTIKATEADE. Oktoobris kasvas nii kaupade kui ka teenuste import ekspordist kiiremini
Eesti Pank avaldab maksebilansi kiirhinnangu kord kuus üle-eelmise kuu kohta.Statistikateade antakse...
08.12.2022
Eksportööride jaoks on turuosa hoidmine järjest keerulisem
Viimastel aastatel võidetud turuosa hoidmine on Eesti eksportööridel järjest keerulisem. Ettevõtjate...
08.12.2022
STATISTIKATEADE. Välismaal teenitud investeerimistulu kasvatas III kvartali jooksevkonto ülejääki
Eesti Pank avaldab koos maksebilansi, rahvusvahelise investeerimispositsiooni ja välisvõla...
14.11.2022
STATISTIKATEADE. Septembris kattis teenuste ülejääk kaupade puudujäägi
Eesti Pank avaldab maksebilansi kiirhinnangu kord kuus üle-eelmise kuu kohta. 2022....
14.10.2022
STATISTIKATEADE. Augustis oli jooksevkonto tasakaalus
Eesti Pank avaldab maksebilansi kiirhinnangu kord kuus üle-eelmise kuu kohta. Statistikateade...
13.09.2022
STATISTIKATEADE. Juulis kasvas kaupade import ekspordist kiiremini
Eesti Pank avaldab maksebilansi kiirhinnangu kord kuus üle-eelmise kuu kohta. 2022. aasta kolmanda...
12.09.2022
STATISTIKATEADE. Eesti netoinvesteerimispositsioon läheneb aasta-aastalt tasakaalule
Eesti Pank revideeris maksebilansistatistika aegread alates 2018. aastast ja avaldas need 8....
08.09.2022
Välisnõudluse väljavaade on muutunud pessimistlikumaks
Euroala majandus püsis II kvartalis suhteliselt heal järjel, kuid välisnõudluse edasine väljavaade...
08.09.2022
STATISTIKATEADE. Eesti välismajandus oli teises kvartalis tasakaalus
Eesti Pank avaldab koos maksebilansi, rahvusvahelise investeerimispositsiooni ja välisvõla...
12.08.2022
STATISTIKATEADE. Juuni jooksevkonto oli tasakaalulähedane
Eesti Pank avaldab maksebilansi kiirhinnangu kord kuus üle-eelmise kuu kohta. 2022....
14.07.2022
STATISTIKATEADE. Mais olid kaupade ja teenuste eksport ning import tasakaalus
Eesti Pank avaldab maksebilansi kiirhinnangu kord kuus üle-eelmise kuu kohta. Kui kvartali...
13.06.2022
STATISTIKATEADE. Kaubaimpordi kiire kasv viis aprilli jooksevkonto puudujääki
Eesti Pank avaldab maksebilansi kiirhinnangu kord kuus üle-eelmise kuu kohta. 2022. aasta teise...
09.06.2022
Eesti väliskaubandus püsis esimeses kvartalis tugev
09.06.2022
STATISTIKATEADE. Teenuste impordi kahanemine viis esimese kvartali jooksevkonto ülejääki
Eesti Pank avaldab koos maksebilansi, rahvusvahelise investeerimispositsiooni ja välisvõla...
13.05.2022
STATISTIKATEADE. Märtsis oli kaupade ja teenuste käive aegade suurim
Eesti Pank avaldab maksebilansi kiirhinnangu kord kuus üle-eelmise kuu kohta. 2022. aasta esimese...
13.04.2022
STATISTIKATEADE. Veebruari jooksevkonto puudujääki mõjutas kasvav kaupade ja teenuste import
Eesti Pank avaldab maksebilansi kiirhinnangu kord kuus üle-eelmise kuu kohta. 2022. aasta esimese...
16.03.2022
STATISTIKATEADE. Impordi kiirem kasv võrreldes ekspordiga viis jaanuari jooksevkonto puudujääki
Eesti Pank avaldab maksebilansi kiirhinnangu kord kuus üle-eelmise kuu kohta. 2022. aasta esimese...
10.03.2022
STATISTIKATEADE. Teenuste eksport kasvatas IV kvartali jooksevkonto ülejääki
Maksebilansi statistikateates kirjeldatakse maksebilansi, rahvusvahelise investeerimispositsiooni ja...
10.03.2022
Aasta lõpus oli Eesti ekspordi kasv tugev, kuid edaspidi see aeglustub
Möödunud aasta lõpus soosis Eesti väliskaubandust maailmamajanduse hea seis ja meie...
14.02.2022
STATISTIKATEADE. Detsembri maksebilanssi mõjutasid erakorralised grupisisesed tehingud
Eesti Pank avaldab maksebilansi kiirhinnangu kord kuus üle-eelmise kuu kohta. 2021....
13.01.2022
STATISTIKATEADE. Novembri jooksevkonto puudujääki mõjutas kasvav kaubaimport
Eesti Pank avaldab maksebilansi kiirhinnangu kord kuus üle-eelmise kuu kohta. 2021....
14.12.2021
STATISTIKATEADE. Kaupade ja teenuste impordi kiire kasv viis oktoobris jooksevkonto defitsiiti
Eesti Pank avaldab maksebilansi kiirhinnangu kord kuus üle-eelmise kuu kohta. 2021....
08.12.2021
Teenuste ekspordi väärtus ületas kolmandas kvartalis kriisieelse taseme
Eesti väliskaubandus kasvas kolmandas kvartalis jõudsalt peamiselt kaubanduspartnerite nõudluse...
08.12.2021
STATISTIKATEADE. Teenuste ekspordi kasv pööras jooksevkonto taas ülejääki
2021. aasta neljanda kvartali maksebilansi, rahvusvahelise investeerimispositsiooni ja...
15.11.2021
STATISTIKATEADE. Teise pensionisamba ümberkorralduste lõpuleviimisega vähenesid septembris krediidiasutuste välisvarad
Eesti Pank avaldab maksebilansi kiirhinnangu kord kuus üle-eelmise kuu kohta. 2021....
14.10.2021
STATISTIKATEADE. Augusti maksebilanssi mõjutas II samba pensionifondide valmistumine väljamakseteks
Eesti Pank avaldab maksebilansi kiirhinnangu kord kuus üle-eelmise kuu kohta. 2021....
13.09.2021
STATISTIKATEADE. Juulis kasvas kaupade import ekspordist kiiremini
Eesti Pank avaldab maksebilansi kiirhinnangu kord kuus üle-eelmise kuu kohta. 2021....
09.09.2021
STATISTIKATEADE. Eesti oli 2020. aasta lõpus ELi riikide seas populaarsuselt kaheksas välismaiste otseinvesteeringute sihtriik
Lisateave: 668 0965 [email protected]
08.09.2021
Majandusaktiivsuse suurenemine annab hoogu väliskaubandusele
Eesti välismajanduse kogukäive on võrreldes aastatagusega kasvanud enam kui poole võrra. Teises...
08.09.2021
STATISTIKATEADE. Teises kvartalis suurenes välismajanduskäive aastatagusega võrreldes 52%
2021. aasta kolmanda kvartali maksebilansi, rahvusvahelise investeerimispositsiooni ja...
13.08.2021
STATISTIKATEADE: Suuremahuline teenuste import kasvatas juuni jooksevkonto puudujääki
Eesti Pank avaldab maksebilansi kiirhinnangu kord kuus üle-eelmise kuu kohta. 2021....
14.07.2021
STATISTIKATEADE. Impordi kiirem kasv võrreldes ekspordiga viis mai jooksevkonto puudujääki
Eesti Pank avaldab maksebilansi kiirhinnangu kord kuus üle-eelmise kuu kohta. 2021....
14.06.2021
Aprillis suurenesid märkimisväärselt nii kaupade kui ka teenuste eksport ja import
Eesti Pank avaldab maksebilansi kiirhinnangu kord kuus üle-eelmise kuu kohta. 2021....
09.06.2021
Lisaks tugevale kaubaekspordile kasvas üle pika aja ka teenuste eksport
Eesti väliskaubanduskäive kasvas teist kvartalit järjest. Seda toetas majandusaktiivsuse kasv...
14.05.2021
Märtsis oli Eesti välismajanduslik aktiivsus suur
Eesti Pank avaldab maksebilansi kiirhinnangu kord kuus üle-eelmise kuu kohta. 2021....
13.04.2021
Kaupade impordikasv viis jooksevkonto veebruaris miinusesse
Eesti Pank avaldab maksebilansi kiirhinnangu kord kuus üle-eelmise kuu kohta. 2021....
16.03.2021
Jaanuaris kahanesid nii kaupade kui ka teenuste eksport
Eesti Pank avaldab maksebilansi kiirhinnangu kord kuus üle-eelmise kuu kohta. 2021....
10.03.2021
2020. aasta lõpus Eesti väliskaubanduskäive kasvas
Möödunud aasta lõpus paranes mõnevõrra üldine majandusaktiivsus rahvusvahelistel kaubaturgudel, ent...
10.03.2021
Arvutiteenuste import viis jooksevkonto 2020. aasta neljandas kvartalis suurde puudujääki
2021. aasta esimese kvartali maksebilansi, rahvusvahelise investeerimispositsiooni ja...
15.02.2021
Välisinvesteering autotööstuse tarkvaraarendusse suurendas detsembris arvutiteenuste importi ja sellega jooksevkonto puudujääki
Eesti Pank avaldab maksebilansi kiirhinnangu kord kuus üleeelmise kuu kohta. 2020....
13.01.2021
Suuremahuline teenuste import viis novembri jooksevkonto puudujääki
Eesti Pank avaldab maksebilansi kiirhinnangu kord kuus üleeelmise kuu kohta. 2020....
14.12.2020
Oktoobri kaubaeksport suurendas jooksevkonto ülejääki
Eesti Pank avaldab maksebilansi kiirhinnangu kord kuus üleeelmise kuu kohta. 2020....
08.12.2020
Kolmandas kvartalis oli rahvusvahelises kaubanduses näha paranemise märke
Mari Rell Eesti Panga ökonomist Suve alul jõudsamalt...
08.12.2020
Suur teenuste import kolmandas kvartalis pööras jooksevkonto puudujääki
2020. aasta neljanda kvartali maksebilansi, rahvusvahelise investeerimispositsiooni ja...
13.11.2020
Septembris pöördus kaupade eksport kasvule, teenused endiselt madalaseisus
Eesti Pank avaldab maksebilansi kiirhinnangu kord kuus üleeelmise kuu kohta. 2020....
14.10.2020
Augusti ekspordi-impordi kahanemine oli teiste suvekuudega sarnane
Eesti Pank avaldab maksebilansi kiirhinnangu kord kuus üleeelmise kuu kohta. 2020....
14.09.2020
Juuli ekspordi-impordi kahanemine oli viimaste kuude väikseim
Eesti Pank avaldab maksebilansi kiirhinnangu kord kuus üle-eelmise kuu kohta....
08.09.2020
Pandeemia mõju väliskaubandusele kulmineerus teises kvartalis
Mari Rell Eesti Panga ökonomist Väliskaubanduse maht...
08.09.2020
Teises kvartalis vähenes välismajanduskäive 22%
2020. aasta kolmanda kvartali maksebilansi, rahvusvahelise investeerimispositsiooni ja...
12.08.2020
Bond transactions set the tone for the balance of payments in June
Eesti Pank publishes the flash estimate of the balance of payments monthly for the last...
14.07.2020
Mais vähenes kaupade ja teenuste käive võrreldes aastatagusega järsult
Eesti Pank avaldab maksebilansi kiirhinnangu kord kuus üle-eelmise kuu kohta....
15.06.2020
Aprilli eriolukord kahandas teenuste eksporti ja importi järsult
Eesti Pank avaldab maksebilansi kiirhinnangu kord kuus üleeelmise kuu kohta....
09.06.2020
Esimeses kvartalis kahanes eksport laiaulatuslikult
Mari Rell Eesti Panga ökonomist Koroonaviiruse levik...
09.06.2020
Esimeses kvartalis pöördus välismajandusaktiivsus langusesse
2020. aasta teise kvartali maksebilansi, rahvusvahelise investeerimispositsiooni ja...
14.05.2020
Märtsis oli teenuste eksport ja import aastatagusega võrreldes viiendiku võrra väiksem
Eesti Pank avaldab maksebilansi kiirhinnangu kord kuus üle-eelmise kuu kohta....
14.04.2020
Veebruaris kaubavahetus kahanes, teenuste eksport-import aga kasvas
Eesti Pank avaldab maksebilansi kiirhinnangu kord kuus üle-eelmise kuu kohta....
16.03.2020
Jaanuaris kahanes kaupade import kiiremini kui eksport
Eesti Pank avaldab maksebilansi kiirhinnangu kord kuus üle-eelmise kuu kohta....
10.03.2020
Eelmise aasta lõpus kahanes Eesti kaubavahetus üle pika aja
Mari Rell Eesti Panga ökonomist Eesti maksebilansi...
10.03.2020
Neljandas kvartalis Eesti välismajandus tasakaalustus
2020. aasta esimese kvartali maksebilansi, rahvusvahelise investeerimispositsiooni ja...
13.02.2020
Detsembris oli jooksevkonto puudujäägis
Eesti Pank avaldab maksebilansi kiirhinnangu kord kuus üle-eelmise kuu kohta....
13.01.2020
Novembris kasvas nii teenuste eksport kui ka import
Kiirhinnangu1 põhjal oli Eesti maksebilansi jooksevkonto 2019. aasta novembris 93 miljoni...
16.12.2019
Oktoobris oli jooksevkonto peaaegu tasakaalus
Kiirhinnangu1 põhjal oli Eesti maksebilansi jooksevkonto 2019. aasta oktoobris 6 miljoni euroga...
10.12.2019
Ebakindlus suurendas säästmist
Natalja Viilmann Eesti Panga...
10.12.2019
Kaupade ja teenuste ekspordi kasv suurendas jooksevkonto ülejääki
2019. aasta esialgse maksebilansi, rahvusvahelise investeerimispositsiooni ja välisvõla...
13.11.2019
Septembris kasvas kaupade ja teenuste import ekspordist kiiremini
Kiirhinnangu1 põhjal oli Eesti maksebilansi jooksevkonto 2019. aasta septembris 6 miljoni...
14.10.2019
August oli soodne teenuste ekspordile
Kiirhinnangu1 põhjal oli Eesti maksebilansi jooksevkonto 2019. aasta augustis 19 miljoni euroga...
13.09.2019
Juulis oli jooksevkonto ülejääk samas suurusjärgus kui aasta tagasi
Kiirhinnangu1 põhjal oli Eesti maksebilansi jooksevkonto 2019. aasta juulis 13 miljoni euroga...
10.09.2019
Maailmamajanduse jahtumine jahutab ka Eesti majandust
Natalja Viilmann Eesti Panga ökonomist Ülemaailmse...
10.09.2019
Rahvusvaheline investeerimispositsioon liigub jõudsalt tasakaalu suunas
2019. aasta kolmanda kvartali esialgse maksebilansi, rahvusvahelise...
13.08.2019
Juuni maksebilansis andsid tooni finantskonto tehingud
Kiirhinnangu1 põhjal oli Eesti maksebilansi jooksevkonto 2019. aasta juunis 41 miljoni euroga...
15.07.2019
Mais oli jooksevkonto ülejääk selle aasta suurim
Kiirhinnangu1 põhjal oli Eesti maksebilansi jooksevkonto 2019. aasta mais 108 miljoni...
13.06.2019
Aprill oli soodne nii kaupade kui ka teenuste ekspordi jaoks
Kiirhinnangu1 põhjal oli Eesti maksebilansi jooksevkonto 2019. aasta aprillis 33 miljoni euroga...
11.06.2019
Ekspordi kasvu aeglustumisest hoolimata on jooksevkonto ülejäägis
Natalja Viilmann Eesti Panga ökonomist Üleilmse...
11.06.2019
Eesti välismajandus oli esimeses kvartalis tasakaalus
Maksebilansi jooksevkonto ülejääk oli 2019. aasta esimeses kvartalis 70 miljonit eurot...
14.05.2019
Märtsis oli jooksevkonto puudujäägis
Kiirhinnangu1 põhjal oli Eesti maksebilansi jooksevkonto 2019. aasta märtsis 45 miljoni euroga...
12.04.2019
Veebruaris oli jooksevkonto tasakaalus
Kiirhinnangu1 põhjal oli Eesti maksebilansi jooksevkonto 2019. aasta veebruaris 1 miljoni...
18.03.2019
Jaanuari maksebilansis andsid tooni finantskonto tehingud
Kiirhinnangu1 põhjal oli Eesti maksebilansi jooksevkonto 2019. aasta jaanuaris 24 miljoni...
12.03.2019
Eesti eksportijate tulevik on ebakindel
Natalja Viilmann Eesti Panga...
11.03.2019
Välismaa võlg Eesti residentidele kasvab
Maksebilansi jooksevkonto ülejääk oli 2018. aastal 445 miljonit eurot (1,7% SKPst). See tugines...
13.02.2019
Detsembris oli jooksevkonto väikese puudujäägiga
Kiirhinnangu1 põhjal oli Eesti maksebilansi jooksevkonto 2018. aasta detsembris 13 miljoni...
14.01.2019
Novembriski kaubeldi muu maailmaga hoogsalt
Kiirhinnangu1 põhjal oli Eesti maksebilansi jooksevkonto 2018. aasta novembris 114 miljoni...
14.12.2018
Oktoobris oli jooksevkonto ülejääk selle aasta suurim
Kiirhinnangu1 põhjal oli Eesti maksebilansi jooksevkonto 2018. aasta oktoobris 65 miljoni...
06.12.2018
Kaubanduspuudujääk suureneb väheneva ekspordikasvu taustal
Ilmar Lepik Eesti Panga ökonomist Eesti toodete...
06.12.2018
Teenuste ekspordi-impordi käibed püsisid kolmandas kvartalis rekordiliselt suured
Maksebilansi jooksevkonto ülejääk oli 2018. aasta kolmandas kvartalis 77 miljonit eurot (1,2%...
13.11.2018
Septembris oli jooksevkonto ülejääk väiksem kui aasta eest
Kiirhinnangu1 põhjal oli Eesti maksebilansi jooksevkonto 2018. aasta septembris 68 miljoni...
15.10.2018
Augustis oli kaupade ja teenuste konto ülejääk selle aasta suurim
Kiirhinnangu1 põhjal oli Eesti maksebilansi jooksevkonto 2018. aasta augustis 43 miljoni euroga...
28.09.2018
Eesti väliskaubanduse hoogne kasv jätkus ka 2017. aastal
Eesti maksebilansi jooksevkonto ülejääk saavutas 2017. aastal uue rekordi Suurenesid nii...
13.09.2018
Juulis kasvas kaupade ja teenuste käive jõudsalt
Kiirhinnangu1 põhjal oli Eesti maksebilansi jooksevkonto 2018. aasta juulis 11 miljoni euroga...
06.09.2018
Jooksevkonto oli poolaasta arvestuses tasakaalus
Ilmar Lepik Eesti Panga nõunik 2018. aasta...
06.09.2018
Teenuste ekspordi kasv viis jooksevkonto taas plussi
Maksebilansi jooksevkonto ülejääk oli 2018. aasta teises kvartalis 118 miljonit eurot (1,8%...
13.06.2018
2018. aasta aprillis jooksevkonto ülejääk taastus
Kiirhinnangu1 põhjal oli Eesti maksebilansi jooksevkonto 2018. aasta aprillis 28 miljoni euroga...
07.06.2018
Kaubavahetuse puudujäägi kasv viis jooksevkonto väikesesse miinusesse
Maksebilansi jooksevkonto puudujääk oli 2018. aasta esimeses kvartalis 35 miljonit eurot (0,6%...
14.05.2018
2018. aasta märtsis oli jooksevkonto puudujäägis
Kiirhinnangu1 põhjal oli Eesti maksebilansi jooksevkonto 2018. aasta märtsis 32 miljoni euroga...
13.04.2018
2018. aasta veebruaris oli jooksevkonto ülejääk väiksem kui aasta tagasi
Kiirhinnangu1 põhjal oli Eesti maksebilansi jooksevkonto 2018. aasta veebruaris 18 miljoni...
16.03.2018
2018. aasta jaanuaris oli jooksevkonto tasakaalu lähedal
Kiirhinnangu1 põhjal oli Eesti maksebilansi jooksevkonto 2018. aasta jaanuaris 2 miljoni euroga...
08.03.2018
Eesti majanduse välistasakaal 2017. aastal halvenes
Maksebilansi jooksevkonto ülejääk oli 2017. aastal 734 miljonit eurot (3,2% SKPst), mis on ligi...
08.03.2018
2017 oli hea ekspordiaasta
Kristo Aab Eesti Panga ökonomist Enim kasvatas...
13.02.2018
2017. aasta detsembri maksebilansis andsid tooni finantskonto tehingud
Kiirhinnangu1 põhjal oli Eesti maksebilansi jooksevkonto 2017. aasta detsembris 43 miljoni...
15.01.2018
2017. aasta novembri jooksevkonto ülejääki kasvatasid teenused
Kiirhinnangu1 põhjal oli Eesti maksebilansi jooksevkonto 2017. aasta novembris 53 miljoni...
14.12.2017
2017. aasta oktoobris püsis Eesti välismajanduslik aktiivsus suur
Kiirhinnangu1 põhjal oli Eesti maksebilansi jooksevkonto 2017. aasta oktoobris 33 miljoni...
07.12.2017
Jooksevkonto liigub sammhaaval tasakaalu suunas
Kristo Aab Eesti Panga ökonomist Investeeringute...
07.12.2017
Eesti maksebilansi teenuste konto ülejääk oli kolmandas kvartalis kõigi aegade suurim
Maksebilansi jooksevkonto ülejääk oli 2017. aasta kolmandas kvartalis 241 miljonit eurot (4,2%...
13.11.2017
Septembri maksebilansis andsid tooni finantskonto tehingud
Kiirhinnangu1 põhjal oli Eesti maksebilansi jooksevkonto 2017. aasta septembris 76 miljoni...
09.11.2017
Kolmandas kvartalis reisisid Eesti elanikud välismaale enneolematult palju
2017. aasta kolmandas kvartalis väisasid Eesti elanikud välisriike 1,1 miljonil korral ehk eelmise...
16.10.2017
Augustis oli jooksevkonto ülejääk väiksem kui aasta eest
Kiirhinnangu1 põhjal oli Eesti maksebilansi jooksevkonto 2017. aasta augustis 63 miljoni euroga...
27.09.2017
Eesti väliskaubandus kasvas mullu hoogsamalt kui euroalal tervikuna
Eesti maksebilansi jooksevkonto ülejääk oli 2016. aastal taasiseseisvusaja suurim Eesti...
13.09.2017
Juulis kasvas nii kaupade kui ka teenuste eksport
Kiirhinnangu1 põhjal oli Eesti maksebilansi jooksevkonto 2017. aasta juulis 49 miljoni euroga...
07.09.2017
Eesti välismajanduskäive oli teises kvartalis rekordiline
Maksebilansi jooksevkonto ülejääk oli 2017. aasta teises kvartalis 108 miljonit eurot (ligi 2%...
07.09.2017
Jooksevkonto ülejääk oli muu majanduspildi taustal endiselt suur
Kristo Aab Eesti Panga ökonomist Aasta varasemaga...
14.08.2017
2017. aasta juunis püsis Eesti välismajanduslik aktiivsus suur
Kiirhinnangu1 põhjal oli Eesti maksebilansi jooksevkonto 2017. aasta juunis 67 miljoni euroga...
08.08.2017
Teises kvartalis kulutasid välisturistid Eestis 20 miljonit eurot rohkem kui aasta varem
2017. aasta teises kvartalis külastas Eestit ligi 1,8 miljonit välisturisti ehk 7% rohkem inimesi...
14.07.2017
2017. aasta mais kasvas nii kaupade kui ka teenuste eksport
Kiirhinnangu1 põhjal oli Eesti maksebilansi jooksevkonto 2017. aasta mais 42 miljoni euroga...
13.06.2017
2017. aasta aprillis oli jooksevkonto tasakaalu lähedal
Kiirhinnangu1 põhjal oli Eesti maksebilansi jooksevkonto 2017. aasta aprillis 9 miljoni euroga...
08.06.2017
Jooksevkonto ülejääk püsib tugeva ekspordi najal
Kristo Aab Eesti Panga ökonomist Jooksevkonto...
08.06.2017
Eesti maksebilansi jooksevkonto oli esimeses kvartalis ülejäägis
Jooksevkonto ülejääk oli 2017. aasta esimeses kvartalis 99 miljonit eurot (ligi 2% SKPst)....
15.05.2017
2017. aasta märtsis Eesti välismajanduslik aktiivsus suurenes
Kiirhinnangu1 põhjal oli Eesti maksebilansi jooksevkonto 2017. aasta märtsis 37 miljoni euroga...
09.05.2017
Esimeses kvartalis suurenes Eesti elanike reiside arv soojale maale
2017. aasta esimeses kvartalis väisasid välismaalased Eestit üle miljoni korra ehk 6% rohkem kui...
13.04.2017
2017. aasta veebruaris jooksevkonto ülejääk taastus
Kiirhinnangu1 põhjal oli Eesti maksebilansi jooksevkonto 2017. aasta veebruaris 49 miljoni...
16.03.2017
One-off transactions pulled the current account into deficit in January 2017
The flash estimate1 put the Estonian current account at 251 million euros in deficit in January...
09.03.2017
Hoogne ekspordikasv tõi 2016. aastal kaasa rekordilise jooksevkonto ülejäägi
Kristo Aab Eesti Panga ökonomist Jooksevkonto...
09.03.2017
Eesti maksebilansi jooksevkonto ülejääk oli 2016. aastal rekordiline
Jooksevkonto ülejääk oli 2016. aastal 555 miljonit eurot ehk 2,7% SKPst ja see kasvas eelkõige...
13.02.2017
2016. aasta detsembris kasvas nii kaupade kui ka teenuste eksport
Kiirhinnangu1 põhjal oli Eesti maksebilansi jooksevkonto 2016. aasta detsembris 65 miljoni...
13.01.2017
The current account surplus was twice as large in November 2016 as a year earlier
The flash estimate1 put the Estonian current account at 76 million euros in surplus in November...
14.12.2016
Oktoobri jooksevkonto ülejääk oli samas suurusjärgus kui aasta tagasi
Kiirhinnangu1 põhjal oli Eesti maksebilansi jooksevkonto 2016. aasta oktoobris 37 miljoni...
09.12.2016
Kolmandas kvartalis suurenesid ettevõtete otseinvesteeringud välisriikidesse
Kapitali 254 miljoni euro suuruse netoväljavoolu põhjustasid mittefinantsettevõtete...
09.12.2016
Eesti jooksevkonto püsib ülejäägis
Andres Saarniit Eesti Panga ökonomist Kui...
09.12.2016
Eesti maksebilansi jooksevkonto ülejääk püstitas kolmandas kvartalis rekordi
Jooksevkonto ülejääk oli 2016. aasta kolmandas kvartalis 289 miljonit eurot ehk 5,5% SKPst (2015....
14.11.2016
The current account was affected most in September by a sharp rise in goods exports
The flash estimate1 put the Estonian current account at 81 million euros in surplus in September...
09.11.2016
Kolmandas kvartalis jätsid välisturistid Eestisse 10 miljonit eurot rohkem kui mullu samal ajal
2016. aasta kolmandas kvartalis väisasid Eesti elanikud välisriike miljon korda ehk umbes sama...
14.10.2016
Augustis oli jooksevkonto ülejääk selle aasta suurim
Kiirhinnangu1 põhjal oli Eesti maksebilansi jooksevkonto 2016. aasta augustis 98 miljoni euroga...
22.09.2016
Uue Euroopa Liidu liikmesriigina on Eestisse tehtud palju otseinvesteeringuid
Kesk- ja Ida-Euroopa riikidest on Eesti välismaiste otseinvesteeringute positsiooni mahult...
13.09.2016
Juulis oli jooksevkonto ülejääk väiksem kui aasta tagasi
Kiirhinnangu1 põhjal oli Eesti maksebilansi jooksevkonto 2016. aasta juulis 45 miljoni euroga...
08.09.2016
Jooksevkonto ülejääk oli teise kvartali kohta suur
Kristo Aab Eesti Panga ökonomist Jooksevkonto...
08.09.2016
Eesti maksebilansi jooksevkonto oli teises kvartalis taas ülejäägis
2016. aasta teises kvartalis oli Eesti maksebilansi jooksevkonto ülejääk 104 miljonit eurot (2%...
08.09.2016
Investeeringute väljavoolu mõjutasid teises kvartalis ettevõtete grupisisesed laenud
Maksebilansi finantskonto järgi olid 2016. aasta teises kvartalis Eesti investeeringud välismaale...
11.08.2016
Juunis oli jooksevkonto ülejääk suurem kui aasta tagasi
Kiirhinnangu1 põhjal oli Eesti maksebilansi jooksevkonto 2016. aasta juunis 86 miljoni euroga...
14.07.2016
Mais oli jooksevkonto ülejäägis
Kiirhinnangu1 põhjal oli Eesti maksebilansi jooksevkonto 2016. aasta mais 51 miljoni euroga...
13.06.2016
Aprillis oli jooksevkonto tasakaalulähedane
Kiirhinnangu1 põhjal oli Eesti maksebilansi jooksevkonto 2016. aasta aprillis 4 miljoni euro...
13.05.2016
Märtsis jooksevkonto puudujääk suurenes
Kiirhinnangu1 põhjal oli Eesti maksebilansi jooksevkonto puudujääk 2016. aasta märtsis...
13.04.2016
Veebruaris oli jooksevkonto taas puudujäägis
Kiirhinnangu1 põhjal oli Eesti maksebilansi jooksevkonto puudujääk 2016. aasta veebruaris...
15.03.2016
Jaanuaris oli jooksevkonto üle pika aja puudujäägis
Kiirhinnangu1 põhjal oli Eesti maksebilansi jooksevkonto puudujääk 2016. aasta jaanuaris...
10.03.2016
2015. aastal oli jooksevkonto taasiseseisvumisaja suurimas ülejäägis
Kristo Aab Eesti Panga ökonomist Jooksevkonto...
10.03.2016
Eesti maksebilansi jooksevkonto ülejääk kahekordistus 2015. aastal
Eesti maksebilansi jooksevkonto saldo oli 2015. aastal 394 miljoni euro suuruses ülejäägis (1,9%...
12.02.2016
Eesti maksebilansi jooksev- ja kapitalikontot mõjutas detsembris aasta lõpule iseloomulik Euroopa Liidu toetuste aktiivne kasutamine
Kiirhinnangu1 põhjal oli Eesti maksebilansi jooksevkonto ülejääk 2015. aasta detsembris 34 miljonit...
13.01.2016
Eesti maksebilansi jooksevkonto oli 2015. aasta novembris endiselt ülejäägis
Kiirhinnangu1 põhjal oli Eesti maksebilansi jooksevkonto ülejääk 2015. aasta novembris...
14.12.2015
Eesti maksebilansi jooksevkonto oli oktoobris taas ülejäägis
Kiirhinnangu1 põhjal oli Eesti maksebilansi jooksevkonto ülejääk 2015. aasta oktoobris 29 miljonit...
09.12.2015
Teenuste väliskaubanduse saldo oli kolmanda kvartali maksebilansi järgi suures ülejäägis
Eesti maksebilansi jooksevkonto saldo oli 2015. aasta kolmandas kvartalis 159 miljoni euro suuruses...
09.12.2015
Kapitali netoväljavoolu kolmandas kvartalis põhjustasid välismaale tehtud väärtpaberiinvesteeringud
Maksebilansi finantskontol kajastuv kapitali netoväljavool oli 2015. aasta kolmandas kvartalis...
13.11.2015
Eesti maksebilansi jooksevkonto oli septembris tasakaalus
14.10.2015
Eesti välismajanduse aktiivsus vähenes augustis jätkuvalt
Kiirhinnangu1 põhjal oli Eesti maksebilansi jooksevkonto ülejääk 2015. aasta juulis 6 miljonit...
23.09.2015
Eesti on üks Euroopa Liidu avatuima majandusega riike
Eesti maksebilansi jooksevkonto oli 2014. aastal korrigeeritud andmetel 205 miljoni euroses...
14.09.2015
Eesti välismajanduse aktiivsus vähenes juulis mitmendat kuud järjest
Kiirhinnangu1 põhjal oli Eesti maksebilansi jooksevkonto ülejääk 2015. aasta juulis 25 miljonit...
08.09.2015
Eesti maksebilansi jooksevkonto ülejääk teises kvartalis suurenes
Eesti maksebilansi jooksevkonto oli 2015. aasta teises kvartalis kõigi aegade suurimas, 308 miljoni...
08.09.2015
Jooksevkonto ülejäägi suurenemist toetasid ühekordsed tegurid
Andres Saarniit Eesti Panga ökonomist Maksebilansi...
13.08.2015
Juuni maksebilansis andsid tooni finantskonto tehingud
Kiirhinnangu1 põhjal oli Eesti maksebilansi jooksevkonto ülejääk 2015. aasta juunis 39 miljonit...
14.07.2015
Eesti välismajanduse aktiivsus vähenes mais teist kuud järjest
Kiirhinnangu1 põhjal oli Eesti maksebilansi jooksevkonto ülejääk 2015. aasta mais 52 miljonit eurot....
15.06.2015
Aprillis Eesti välismajanduslik aktiivsus vähenes
Kiirhinnangu1 põhjal oli Eesti maksebilansi jooksevkonto ülejääk 2015. aasta aprillis...
09.06.2015
Jooksevkonto puudujääk jõudis tasakaalu lähedale
Andres Saarniit Eesti Panga ökonomist Täna avaldatud...
09.06.2015
Eesti maksebilanss oli esimeses kvartalis tasakaalulähedane
Kesisest välisnõudlusest hoolimata oli Eesti maksebilanss 2015. aasta esimeses kvartalis...
14.05.2015
Jooksevkonto oli märtsis puudujäägis
Kiirhinnangu1 põhjal oli Eesti maksebilansi jooksevkonto puudujääk 2015. aasta märtsis...
13.04.2015
Maksed Euroopa Liidu eelarvesse mõjutasid veebruari jooksevkontot
Kiirhinnangu1 põhjal oli Eesti maksebilansi jooksevkonto puudujääk 2015. aasta veebruaris...
16.03.2015
Jooksevkonto oli jaanuaris ülejäägis
Kiirhinnangu1 põhjal oli Eesti maksebilansi jooksevkonto ülejääk 2015. aasta jaanuaris 55 miljonit...
11.03.2015
Välistasakaal mullu paranes
Andres Saarniit Eesti Panga ökonomist Kaupade ja...